Koronavírus 2019: Čo by mali ľudia s rakovinou vedieť

Čo je koronavírus COVID-19?

Ochorenie COVID-19 je akútny respiračný syndróm spôsobený koronavírusom SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý sa po prvýkrát objavil v decembri 2019 v Číne, v meste Wu-chan. Koronavírusy patria do veľkej skupiny vírusov, ktoré môžu spôsobovať bežné mierne ochorenia, akými je napríklad obyčajné prechladnutie, ale stoja aj za závažnými ochoreniami, akými je SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome) a MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome). Pretože najnovšie ochorenie spôsobené koronavírusom je príbuzné s ochorením SARS, nazýva sa SARS-CoV 2.

Ochorenie sa šíri medziľudským prenosom, kvapôčkami z dýchacích ciest nakazeného človeka (nosom, ústami), najmä pri kýchaní a kašľaní. Tieto kvapôčky môže zdravý človek vdýchnuť alebo si ich zanesie na tvár (do sliznice očí, úst, nosa) po dotyku s povrchom, na ktorý predtým vírus dopadol. Štúdiom prenosu COVID-19 sa vedci intenzívne zaoberajú, za hlavné cesty šírenia infekcie sa považuje práve kvapôčková infekcia, kedy sa vírusové častice šíria vzduchom a následne dopadajú na povrchy, predpokladá sa aj fekálne orálna cesta prenosu (keďže sa vírus vylučuje aj stolicou).

Symptómy ochorenia COVID-19 môžu byť od miernych, až po veľmi závažné. Medzi najčastejšie príznaky patrí horúčka, suchý kašeľ a dychová nedostatočnosť. Ďalej sa v rôznej intenzite vyskytuje bolesť svalov, kĺbov, hlavy, nádcha, bolesť hrdla a v niektorých prípadoch aj zažívacie ťažkosti (nevoľnosť, hnačka). Medzi novšie popisované symptómy patrí aj strata chuti a čuchu (u niektorých pacientov môže byť jediným príznakom ochorenia). V ťažších prípadoch sa rozvinie závažný obojstranný zápaľ pľúc a v niektorých prípadoch môžu komplikácie skončiť úmrtím. Niektorí pacienti ostávajú tzv. asymptomatickými nosičmi, a teda sa u nich ochorenie nerozvinie vôbec, môžu však byť infekční pre svoje okolie.

Inkubačná doba je najčastejšie 2 až 14 dní (no môže byť aj dlhšia).

Čo môžem spraviť, aby som znížil riziko nákazy?

Momentálne ešte neexistuje očkovanie, ktorým by sa dalo ochoreniu predchádzať, i keď sa na vývoji vakcíny aktívne pracuje.

Najdôležitejšie je sa chrániť, nevystavovať sa riziku infekcie. Preto je dôležitá izolácia v domácom prostredí, nechodiť na miesta, kde sa nachádza naraz viac ľudí. Ďalším nevyhnutným opatrením je zvýšená hygiena rúk, je dôležité ruky si umývať mydlom a ideálne teplou vodou, aspoň 20 sekúnd. Pokiaľ nie je k dispozícii mydlo a voda, použiť sa dá aj dezinfekčný prostriedok na ruky, ktorý obsahuje aspoň 60% alkohol.

Ďalšie opatrenia na minimalizovanie rizika infekcie:

  • • Nedotýkať sa neumytými rukami tváre (najmä očí, úst a nosa).

  • • Pri kašlaní alebo kýchaní, používať vreckovku, ktorú je treba ihneď po použití vyhodiť do uzatvárateľného koša, resp. kašlať a kýchať do ohybu lakťa, nikdy nie do dlane (riziko prenosu vírusu rukou na povrchy).

  • • Nestretávať sa s chorými ľuďmi, minimalnizovať stretávanie.

  • • Časté upratovanie povrchov a predmetov v domácnosti bežnými čistiacimi prostriedkami. Medzi predmety, na dezinfekciu ktorých je treba obzvlásť myslieť, patria kľučky, klávesnice, telefóny, tablety a počítače, vypínače a samozrejme toaleta.

  • • Nosenie rúška – je na Slovensku povinné pre všetkých na verejných priestranstvách. Na nosenie rúšok sa názory vo svete rôznia, častokrát je to preto, že týchto ochranných pomôcok nie je dostatok (najdôležitejšie je samozrejme ich využívanie zdravotníckym personálom a ľuďmi s oslabenou imunitou). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upravila odporúčanie k používaniu ochranných rúšok, pričom stale zdôrazňuje racionálne používanie ochranných pomôcok a zároveň upozorňuje najmä na bezpečnú manipuláciu s nimi. Ak ich ľudia nepoužívajú správne, môžu ublížiť sebe a okoliu. Nosením chirurgického rúška nechránime primárne seba, ale v prípade, že sme chorí (akýmkoľvek ochorením dýchacieho aparátu), tým chránime okolie.

  • • Zatiaľ nemáme dostatok informácií o tom, že by užívanie vysokých dávok vitamínu C napomáhalo prevencii pred COVID-19.

Existujú pre ľudí s onkologickým ochorením špeciálne preventívne opatrenia?

Ľudia s aktívnym onkologickým ochorením, tí, ktorí rakovinu prekonali, seniori a ľudia s inými závažnými ochoreniami (ochorenia srdca, pľúc, cukrovka) majú vyššie riziko komplikovaného priebehu ochorenia COVID-19. Avšak opatrenia sú rovnaké pre všetkých: zvýšená hygiena rúk, vyhýbanie sa dotyku tváre bez umytých rúk, vyhýbanie sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí. Ľudia ohrození ťažším priebehom ochorenia by mali dodržiavať prísnejšiu karanténu, domácnosť opúšťať iba v nevyhnutných prípadoch a v týchto prípadoch dodržiavať odstup od ľudí aspoň 2 metre. Je dôležité zabezpečiť si dostatočnú zásobu liekov na predpis, aj voľnopredajných (analgetiká, antipyretiká, vitamíny). Dôležité je tiež aktualizovať si zoznam kontaktov pre prípad, že bude potrebné získavať od niekoho informácie alebo požiadať o pomoc.

Pokiaľ máte v čase tejto pandémie naplánovú terapiu onkologického ochorenia, poraďte sa so svojim lekárom o rizikách a benefitoch pokračovania v liečbe resp. prerušenia liečby. Pokiaľ ste mali mať bežnú kontrolu, možno bude vhodnejšie kontaktovať lekára telefonicky alebo videohovorom a dohodnúť sa na ďalšom postupe.

Čo mám robiť, ak si myslím, že by som mohol mať COVID-19?

Kontaktujte svojho všeobecného lekára, pokiaľ máte teplotu a ďalšie syptómy ochorenia, ako kašeľ, dýchavičnosť alebo stratu čuchu a chute, obzvlášť, ak ste boli v kontakte s osobou pozitívne testovanou na COVID-19, resp. ste v poslednom období cestovali.

Vždy najprv lekárovi telefonujte a oznámte mu, že môžete byť infikovaný COVID-19. Budete inštruovaný, ako ďalej postupovať. Po konzultácii s hygienikom vám bude oznámené, či sa máte dostaviť na testovanie. Pri akomkoľvek podozrení však ostante v domácej izolácii, aby ste zamedzili potenciálnemu šireniu vírusu. Pokiaľ práve absolvujete onkologickú liečbu a rozvinú sa u vás príznaky infekcie, kontaktujte svojho onkológa.

Existuje liečba na COVID-19?

Vedci aktívne pracujú na vývoji vhodnej liečby ako aj na vývoji vakcíny. Prebiehajú aj viaceré klinické štúdie s pacientami, kde sa testujú rôzne liečebné postupy. V niektorých krajinách je možné sa do týchto štúdií prihlásiť (napr. USA). Skúma sa efekt hydrochlorochinu a chlorochinu ako lieku na prevenciu ochorenia, zatiaľ sa však na túto diagnózu pravidelne neužíva. Keďže jedna verzia chlorochinu (chlorochin fosfát) je súčasťou prípravkov na čistenie akvárii, niektorí ľudia sa rozhodli tieto prípravky užívať v domácom prostredí, bez porady s lekárom. Žial takáto “terapia” už spôsobila úmrtie, preto žiadne prípravky doma bez doporučenia lekára neužívajte. Rovnako tak sa internetom šíria správy, že pitie sava môže kornavírus vyliečiť. Nie je to pravda, pitím sava môžete významne ohroziť svoje zdravie.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Imunokompromitovaný je pacient, ktorého imunitný systém je oslabený, menej funkčný, ako imunitný systém zdravého človeka. Základnou funkciou imunitného systému je obrana organizmu pred infekciou. Imunokompromitovaný pacient má zvýšené riziko nákazy, vrátane vírusovej infekcie vírusom COVID-19. Existuje viacero dôvodov, prečo môže byť imunitný systém človeka oslabený: aktívne onkologické ochorenie, cukrovka, ochorenia srdca, vyšší vek, fajčenie, obezita (a ďalšie). Stav imunitného systému onkologického pacienta závisí na viacerých faktoroch. O aký typ rakoviny ide, v akom štádiu sa ochorenie nachádza, vek pacieta, druh liečby, ktorý dostáva a na ďalších pridružených ochoreniach. Najvyššie riziko je väčšinou v aktívnom štádiu liečby, napríklad počas chemoterapie. Neexistuje špecifický test na stanovenie miery imunokompromitácie, avšak približný obraz o stave imunitného systému nám vie dať krvné vyšetrenie počtu bielych krviniek a počtu protilátok v krvi (imunoglobulínov). Znížené hodnoty týchto elementov môžu znamenať zníženú obranyschopnosť organizmu.

Voľne preložené na základe odporúčaní Americkej Spoločnosti Klinickej Onkológie (ASCO).

Informácie doplnené z https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19