Hľadám informácie

Ožarovanie detí

Téma: Animovaný film pre deti, ktoré podstupujú rádioterapiu.

Zdroj: Zverejnené s láskavým dovolením Kliniky radiačnej onkológie Masarykovho onkologického ústavu v Brne.

Ako komunikovať s deťmi o rakovine

Psychologička: O rakovine treba s deťmi rozprávať na rovinu, no nemali by sme pred nimi podľahnúť prílišnému strachu.

Odpovedá: Mgr. Lucia Blažková, detská psychologička

Dostupné: Denník N, online tu

Nádorové ochorenie je vždy zásahom do života práve diagnostikovaného pacienta, ale aj jeho najbližšieho okolia – rodiny. Bezprostredne a hlboko sa dotýka aj detí chorého rodiča. Mnohí onkologickí pacienti podstupujú náročnú liečbu. Počas nej sa na istý čas vykoľají bežný chod domácnosti z normálu, no deti veľmi citlivo vnímajú celkové naladenie a situáciu v rodine. Detská psychologička Lucia Blažková v rozhovore hovorí o tom, ako choroba rodiča zasiahne detskú psychiku a ako môžeme my, dospelí, pomôcť deťom v tejto „nedetskej“ situácii. Túto situáciu pozná z oboch brehov rieky, nakoľko sama prekonala nádorové ochorenie v čase, keď už bola mamou dvoch malých synov.

Zvládanie úzkosti a depresie

Názov: Psychologická podpora pre onkologického pacienta, zvládanie úzkosti a depresie.

Odpovedá: Mgr. Lenka Čechová, klinický psychológ Nemocnica Ružinov, Univerzitná nemocnica Bratislava.

Dostupné: Medimerc.sk, online tu

Klinická psychologička odpovedá na najčastejšie otázky. Napr.: Ako rozoznám, či trpím nadmernou úzkosťou? Ako rozoznám, že trpím klinicky významnou depresiou? S akými emóciami často prechádza pacient, keď sa dozvie, že má rakovinu? Je lepšie skrývať svoje emócie pred najbližšími, aby som ich nezaťažoval, alebo to čo prežívam, zdieľať s nimi? Kedy potrebujem psychológa, kedy klinického psychológa a kedy psychiatra, aký je medzi nimi vlastne rozdiel? Približuje techniky, ktoré môžu byť nápomocné pri stavoch úzkosti či pri depresívnych náladách.

Komunikácia pacient – lekár

Názov: Malé veci robia veľký rozdiel.

Odpovedá: Mgr. Mária Andrášiová, PhD., onkopsychologička

Dostupné: Medicom 6/2020, s. 6-10,online tu

Onkologický pacient a onkológ. Chorý doslova vkladá do rúk lekára svoju dôveru. Bez dôvery nemôžu fungovať medziľudské vzťahy. Vzťah onkologického pacienta a lekára je väčšinou „beh na dlhé trate“, neraz na celý život, pričom ide o život. "Nie je to a ani nemôže byť vzťah rovnocenný. Pacient logicky ťahá za kratší koniec – je závislý od lekára, pretože potrebuje jeho pomoc. Je to vzťah, ktorý by práve preto mal byť založený na absolútnej dôvere, vzájomnom rešpekte a otvorenej komunikácii." Onkopsychologička Mgr. Mária Andrášiová, PhD. pozná detaily tohto vzťahu z „oboch brehov“. Poskytuje terapiu tak onkologickým pacientom, ako aj tréningy pre lekárov ako komunikovať s chorými. A hoci sú dnes lekári preťažení, časovo frustrovaní a pacienti vystresovaní a neraz až nahnevaní – v nasledujúcom rozhovore s Máriou Andrášiovou sa dozviete, že aj „Malé veci robia veľký rozdiel.“

Pohotová komunikácia pre onkopacientov

Asi každý onkologický pacient už zažil situáciu, keď ho nepremyslená alebo netaktná, aj keď často nie zle mienená, poznámka či otázka zasiahla tak, že zostal v prvom momente, a prípadne aj neskôr, bez slov. Naučte sa obratne reagovať na nepremyslené poznámky či nevhodné otázky vášho okolia v online kurze zdarma. Vyčaruje vám sebaistotu a možno aj úsmev na tvári.

Dostupné: online tu

Mysli proti rakovine

Projekt Českej onkologickej spoločnosti v spolupráci s PhDr. Ing. Martinom Pospíchalom (členom výboru psychoonkologickej sekcie) a ďalšími odborníkmi v oblasti psychológie, onkológie a zdravého životného štýlu, ktorý prináša cyklus online prednášok a webinárov na tému ako zvládnuť náročnú životnú situáciu počas ochorenia a liečby.

Dostupné: Česká onkologická spoločnosť online tu

Hovorme o tom

Projekt Hovorme o tom vznikol už v roku 2011, no stále je autentický a aktuálny. Jeho autorkou je Zuzana Truplová. Projekt je sprevádzaný odborným a citlivým komentárom onkológa doc. MUDr. Ľuboša Drgoňu, CSc., MPH a onkopsychologičky Mgr. Márie Andrášiovej, PhD. Piati onkologickí pacienti podávajú intímnu a úprimnú výpoveď o tom, ako im vstúpila rakovina do života. Hoci ich zastihla nepripravených, dokázali sa s týmto ochorením vysporiadať. Čo im pomohlo? Ich príbehy sú rôzne, no jedno majú spoločné – choroba ich naučila kvalitnejšie žiť.

Dostupné: online tu

Neviditelné ženy

V Českej republike vznikol unikátny projekt Neviditelé ženy, ktorý si kladie za cieľ zviditeľniť ženy - pacientky s metastatickým/pokročilým zhubným nádorom prsníka. Prebieha pod záštitou občianskeho združenia Aliance žen s rakovinou prsu, aby zvýšil povedomie spoločnosti o ich existencii, poukázal na problémy a pomohol skvalitniť život týchto žien.

Dostupné: online tu