Hľadám informácie

Prinášame vám užitočné webové stránky venované emočnej stránke prežívania nádorového ochorenia.

onkopacient.sk

Portál sa špecializuje na psychologické aspekty života onkologických pacientov.

Viac tu

linkos.cz

Je stránka Českej onkologickej spoločnosti. Psychologickú
podporu a pomoc nájdete v sekcii Pacient a rodina.

Viac tu

Amelie z.s.

Amelie z. s., združenie, ktoré sa venuje psychologickej podpore onkologických pacientov a ich príbuzných.

Viac tu

cancer.net

V angličtine je k dispozícii dcérska webová stránka spoločnosti ASCO (American Society of Clinical Oncology - Americká spoločnosť klinickej onkológie) venovaná onkologickým pacientom. Viac v sekcii Coping With Cancer (Zvládanie rakoviny).

Viac tu