Hľadám pomoc

Onkologické ochorenie zasahuje nielen telesné zdravie, ale vplýva aj na psychickú a sociálnu stránku pacienta. Človek sa po oznámení diagnózy odrazu ocitá v novej životnej situácii, ktorá so sebou prináša veľké množstvo emócií a otázok.

Oznámenie diagnózy, liečba nádorového ochorenia a opätovné zaradenie do života po jej ukončení prirodzene prinášajú psychickú záťaž aj krízy, ktoré vás načas ovládnu, ale môžu sa stať aj zdrojom vnútorného posilnenia pri ich zdolávaní. Spôsob ich spracovania a vyrovnávania sa s nimi je výsostne individuálny. Práve emočné prežívanie ochorenia je sféra, ktorú ako pacient môžete uchopiť, aktívne s ňou pracovať a prispieť tak svojím dielom k lepšiemu zvládaniu liečby a svojho ďalšieho života.<>

Prinášame vám užitočné webové stránky venované emočnej stránke prežívania nádorového ochorenia. Skúšajte hľadať východiská, ktoré prinesú úľavu vašej duši.

onkopacient.sk Portál sa špecializuje na psychologické aspekty života onkologických pacientov

linkos.cz Stránka Českej onkologickej spoločnosti. Sekcia pacient a rodina

cancer.net Dcérska webová stránka spoločnosti ASCO (Americká spoločnosť klinickej onkológie) venovaná onkologickým pacientom. Viac v sekcii Coping with cancer

Na základe zdrojov spracovala: Mgr. Žofia Lysá, PhD.
Recenzoval: MUDr. Jaroslava Salman, FACLP

Zverejnené: 1. 8. 2021

Zdroje: Andrášiová, Mária. Keď do života vstúpi rakovina. Landy, s. r. o. 2009
www.onkopacient.sk
www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pomoc-v-nemoci/psychologicka-pomoc/
www.cancer.net/coping-with-cancer