Hľadám pomoc

Na Slovensku ešte stále nie je obvyklé vyhľadať pomoc psychológa či psychiatra. Nádorové ochorenie je jednou z emočne najťažších životných situácií. Vyhľadať psychologickú pomoc, ak si s naším rozpoložením nevieme rady, je prejavom zrelosti a v zahraničí bežnou súčasťou onkologickej liečby. Niekedy je vhodné nasadiť na prechodné obdobie lieky proti nespavosti či antidepresíva (mnohé z týchto liekov sú už dnes dobre tolerované, nenávykové a vhodné v kombinácii s chemoterapiou). Prehlbujúci sa smútok alebo rozvíjajúcu sa depresiu je najlepšie rozpoznať včas a riešiť návštevou psychológa či psychiatra. Psychiater ako odborník na duševné zdravie môže expertne vyšetriť a liečiť závažnejšie stavy úzkosti alebo depresie.

Kedy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc?

Ak dlhodobo pretrvávajú nasledujúce pocity a stavy, ktoré neustupujú:

 • Pretrvávajúca úzkosť alebo časté stavy relatívne krátko trvajúcej úzkosti, ktorá sa môže prejaviť v podobe intenzívneho búšenia srdca sprevádzaného zadýchanosťou (tzv. panický záchvat).
 • Dlhodobo smutná nálada alebo strata záujmu o veci, ktoré vás dovtedy bežne zaujímali (trvajúca väčšinu dňa minimálne dva týždne) – v kombinácii s ďalšími príznakmi:
  • máte pocity beznádeje a bezmocnosti
  • vašu náladu nevedia ani prechodne zlepšiť obľúbené aktivity, koníčky alebo spoločnosť ľudí, ktorých máte radi
  • trpíte neprimeranou únavou, máte problém s vykonávaním základných činností ako vstať z postele, umyť sa, najesť sa, postarať sa o seba
  • pozorujete výrazné zhoršenie koncentrácie, pamäte, ťažko udržujete pozornosť a nedokážete sa samostatne rozhodovať
  • trpíte nespavosťou
  • pozorujete chudnutie a nechutenstvo bez príčiny vo vedľajších účinkoch liečby
  • uvažujete nad dobrovoľným ukončením svojho života
  • máte dlhodobo porazenecké a negatívne myšlienky, ktoré zaplavujú vašu myseľ a prekážajú vám v aktívnom prístupe k liečbe a vplývajú na trávenie vášho dňa.
 • Psychoterapeut môže byť nápomocný v prípade

  • ak potrebujete vyplaviť emócie ako strach, úzkosť, hnev, obavy z liečby a smrti, obavy ako zasiahne choroba príbuzných a deti a nechcete zaťažovať a zraňovať svoje okolie alebo necítite dostatočné pochopenie. Psychológ je človek, pred ktorým nemusíte byť hrdinom ani optimistom, ale môžete s jeho pomocou pracovať na zmene svojich negatívnych postojov.
  • ak si potrebujete usporiadať svoj hodnotový systém, vyrovnať sa s otázkami vlastnej smrteľnosti, zmyslu života a neviete, ako na to.

Na základe zdrojov spracovala: Mgr. Žofia Lysá, PhD.
Recenzoval: MUDr. Jaroslava Salman, FACLP

Zverejnené: 1. 8. 2021

Zdroje: Andrášiová, Mária. Keď do života vstúpi rakovina. Landy, s. r. o. 2009
www.onkopacient.sk
www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pomoc-v-nemoci/psychologicka-pomoc/
www.cancer.net/coping-with-cancer