Chirurgický zákrok

Rozsah chirurgického zákroku závisí od toho, v ktorej časti pankreasu sa nádor nachádza. Ak sa nádor nachádza len v hlave pankreasu, chirurg ju odstráni spolu s časťou tenkého čreva, nazývanú dvanástnik, ako aj žlčovod a žalúdok.

Ak sa nádor nachádza v chvoste pankreasu, chirurg odstráni chvost a telo pankreasu a slezinu. Ak je nádor rozsiahly, alebo sa nachádza v mnohých oblastiach pankreasu, tak je potrebná totálna - celková pankreatektómia, pri ktorej sa odstráni celý pankreas, časti tenkého čreva, časti žalúdka, spoločného žlčovodu, žlčníka a sleziny.

Vedľajšie následky operácie zahŕňajú slabosť, únavu a bolesť počas prvých niekoľkých dní po zákroku. Ďalšie vedľajšie účinky spôsobené odstránením pankreasu zahŕňajú problémy s trávením potravy a vznikom cukrovky, ktorá je spôsobená stratou inzulínu produkovaného pankreasom.

Rádioterapia

Pri karcinóme pankreasu sa najčastejšie používa externá rádioterapia. Nazýva sa tiež konvenčná alebo štandardná frakčná rádioterapia. Je podávaná v priebehu 5 až 6 týždňov.

Protónová terapia

Zatiaľ nie je známe, či je účinnejšia ako štandardná radiačná terapia a nemusí to byť možnosť pre každého pacienta.

Chemoterapia

Chemoterapia sa často podáva v rovnakom čase ako rádioterapia, pretože môže zvýšiť účinky rádioterapie, hovoríme o radiosenzibilizácii. Kombinácia chemoterapie a rádioterapie môže v určitých prípadoch pomôcť zmenšiť nádor, aby ho bolo možné odstrániť operáciou.

Systémová liečba

Karcinóm pankreasu patrí medzi nádory s nízkou citlivosťou na chemoterapiu.

Môže to súvisieť aj s tým, že východiskové bunky pochádzajú z výstelky kanálikov, ktoré odvádzajú tráviace enzýmy. Dnes jestvuje viacero kombinácií cytostatík s porovnateľnou účinnosťou. Výber kombinácie liekov často závisí od skúseností onkológa, dostupnosti liekov a celkového zdravotného stavu pacienta.

Vo všeobecnosti však platí, že karcinóm pankreasu v metastatickom štádiu je nevyliečiteľné ochorenie. Liečba však môže predĺžiť dobu prežívania a zlepšiť kvalitu života.

Imunoterapia

Karcinóm pankreasu sa považuje za neimunogénny nádor. To znamená, že na imunoterapiu v dnešnom podávaní neodpovedá.