Karcinóm hrubého čreva

Štádium 0 – karcinóm in situ, kedy nádorové bunky nepresahujú sliznicu hrubého čreva alebo konečníka.

Štádium I – nádor prerástol zo sliznice na svalovú vrstvu hrubého čreva alebo konečníka.

Štádium II – nádor prerástol stenu hrubého čreva alebo konečníka, ale ešte sa nerozšíril do okolitého tkaniva a lymfatických uzlín.

Štádium III – nádor sa rozšíril do okolitých lymfatických uzlín, hovoríme o lokálne pokročilom ochorení.

Štádium IV – ochorenie sa rozšírilo do vzdialených orgánov, sú prítomné druhotné ložiská choroby - metastázy.