Karcinóm prostaty

Ak je rakovina prostaty v počiatočnom štádiu, rastie pomaly a jej liečba by spôsobila viac problémov než samotná choroba, lekár môže odporučiť aktívne sledovanie alebo odloženú liečbu.

Aktívne sledovanie

Liečba rakoviny prostaty má nežiaduce vedľajšie účinky ako sú erektilná dysfunkcia a inkontinencia moču alebo stolice, čo vážne ovplyvňuje kvalitu pacientovho života. Keďže niektoré typy rakoviny prostaty rastú pomaly a nespôsobujú žiadne príznaky, pacienti sa môžu rozhodnúť pre oddialenie začatia liečby. V takomto prípade sa zvolí aktívne sledovanie a pacient sa pozorne sleduje. Ak dôjde k progresii ochorenia (napr. sa objaví bolesť alebo obštrukcia močových ciest) alebo sa zhoršia výsledky vyšetrení (PSA, biopsia), pristupuje sa k liečbe karcinómu prostaty. Vo všeobecnosti sa aktívne sledovanie odporúča u mužov s lokalizovaným karcinómom s nízkym a stredne vysokým rizikom.

Odložená liečba (opatrné vyčkávanie)

U pacientov v celkovo horšom výkonnostnom stave s inými život ohrozujúcimi ochoreniami (komorbiditami), u ktorých je očakávaná doba prežitia menej ako 5 rokov, sa môže zvoliť odložená liečba. Počas odloženej liečby sa nevykonávajú PSA testy ani biopsia prostaty. Pri zhoršení stavu, napr. pri blokovaní močových ciest, sa môže použiť liečba, ktorej cieľom je zmierniť tieto príznaky. Zvyčajne sa používa ADT. Pacienti začínajúci s aktívnym dohľadom, ktorým sa neskôr skráti očakávaná doba prežitia, môžu prejsť na odloženú liečbu, čím sa vyhnú opakovaným a zaťažujúcim testom a biopsiám.