Karcinóm prostaty

Môže pomôcť pacientom s metastatickým karcinómom prostaty.

Štádium IV - liečba metastatického karcinómu prostaty

Metastatický kastračne-senzitívny karcinóm prostaty je karcinóm, ktorý sa rozšíril do iných častí tela, ale stále reaguje na ADT. Pacienti s takýmto ochorením dostávajú kombináciu ADT s jednou z nasledujúcich možností:

  • Chemoterapia docetaxel.
  • Abiraterón - blokuje tvorbu mužských pohlavných hormónov v semenníkoch, nadobličke ako aj v samotnom nádore - užíva sa spolu s prednizónom, ktorý zmierňuje nežiaduce účinky abiraterónu.

Metastatický kastračne-rezistentný karcinóm prostaty

Spolu s ADT sa používa:

  • enzalutamid,
  • abiraterón + prednizon,
  • chemoterapia (docetaxel a nové analógy taxánov),
  • rádiofarmakum (rádium-22)3 pri bolestivých kostných metastázach.