Karcinóm prostaty

Na stanovenie diagnózy sa používajú nasledovné vyšetrenia:

  • anamnéza (rozhovor s pacientom),
  • fyzikálne vyšetrenie,
  • digitálne rektálne vyšetrenie (DRV) / vyšetrenie per rectum - lekár cez konečník vyšetruje pohmatom veľkosť a tvar prostaty, jej konzistenciu (tuhosť) a jej vzťah k okolitým štruktúram,
  • PSA test - dôležitá nie je len samotná hodnota PSA v krvi, ale aj rýchlosť nárastu v priebehu času (tzv. PSA velocita), pomer hladina PSA v krvi a objemu prostaty (tzv. PSA denzita), vek pacienta a pomer voľného a viazaného PSA.

Na základe výsledkov predchádzajúcich vyšetrení sa na potvrdenie diagnózy karcinómu prostaty používajú nasledujúce vyšetrovacie metódy:

Biopsia - definitívna diagnóza karcinómu prostaty musí byť potvrdená histologickým vyšetrením odobratého tkaniva.

Transrektálna sonografia (TRUS) - je ultrazvukové zobrazovacie vyšetrenie prostaty cez konečník, pri ktorom sa môže súčasne odobrať aj vzorka na biopsiu. Bioptické vzorky sa v počte 12 -14 odoberajú z viacerých oblastí prostaty.

MRI/TRUS - pacient absolvuje vyšetrenie prostaty pomocou magnetickej rezonancie (MRI) a následne pomocou sonografie (TRUS). Počítačový program skombinuje tieto obrazy a vytvorí 3D obraz, ktorý pomôže presnejšie zamerať oblasť, z ktorej sa má vzorka odobrať.

Metódy používané na zistenie rozšírenia nádoru mimo prostaty:

CT vyšetrenie hrudníka a brucha na vylúčenie vzdialených metastáz.

Celotelová scintigrafia skeletu - po podaní rádiofarmaka (najčastejšie je to technécium 99mTc) sa sledujú oblasti, v ktorých sa kumuluje podávaná látka a je zvýšená metabolická aktivita.

Pacienti s nízkorizikovým karcinómom v počiatočnom štádiu, ktorí nemajú žiadne príznaky, nemusia absolvovať CT vyšetrenie alebo kostný sken.