Karcinóm prostaty

Rádioterapiu pri karcinóme prostaty rozdeľujeme na:

  • externú rádioterapiu - je to najbežnejší typ, pri ktorom je zdroj žiarenia mimo tela a žiarenie vstupuje cez kožu do prostaty. Jedným zo spôsobov je rádioterapia s modulovanou intenzitou (IMRT) - metóda, ktorá využíva CT snímky na vytvorenie 3D obrazu prostaty a zo získaných údajov (veľkosť, tvar, lokalizácia nádoru) umožňuje určiť, aká dávka žiarenia je potrebná na jeho zničenie, pričom znižuje riziko poškodenia okolitých orgánov,
  • brachyterapiu - pri ktorej je zdroj žiarenia zavádzaný priamo do prostaty.