Karcinóm prostaty

Pre rakovinu prostaty existujú dva typy stagingu (rozšírenie a rozsah karcinómu):

  • Klinický staging je založený na výsledkoch DRV, PSA testu a Gleasonovho skóre (pozri nižšie). Podľa výsledkov týchto testov sa určia ďalšie potrebné vyšetrenia (CT, MRI, kostný sken).
  • Patologický staging je založený na výsledkoch získaných z prostaty a lymfatických uzlín, prípadne iných častí tela počas operácie. Používa sa TNM systém. T označuje veľkosť, rozsah a lokalizáciu nádoru (Tx, T0 - T4), N označuje postihnutie lymfatických uzlín (Nx, N0, N1) a M označuje prítomnosť vzdialených metastáz (Mx, M0, M1).

Na základe TNM klasifikácie rozlišujeme nasledujúce klinické štádiá rakoviny prostaty:

  • Štádium I: je štádium, v ktorom je nádor nehmatateľný, lokalizovaný iba v prostate, nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti.
  • Štádium II: nádor je lokalizovaný v prostate, spravidla je hmatateľný cez konečník. Rakovina prostaty sa v štádiách I a II označuje ako lokalizovaný karcinóm.
  • Štádium III (lokálne pokročilý karcinóm): nádor prerastá cez prostatu do okolitého tkaniva.
  • Štádium IV (metastický karcinóm): ochorenie sa rozšírilo do lymfatických uzlín a vzdialenejších častí tela.

Gleasonovo skóre

Gleasonovo skóre pomáha hodnotiť agresivitu nádoru a určiť prognózu. Vyžaduje si získanie bioptických vzoriek prostaty. Tie sa hodnotia číslom 1 až 5 podľa stupňa ich vyzretosti. Čím sú viac vyzreté (diferencované) a podobajú sa na zdravé tkanivo, tým sú menej nebezpečné a majú nižšie číslo. Naopak, čím je nádor menej diferencovaný, tým sa aktívnejšie šíri do okolitého zdravého tkaniva (je agresívnejší) a má vyššie číslo. Keď sa zistia dva najčastejšie typy nádorového tkaniva z rôznych miest, tak sa pridelené čísla zrátajú a výsledkom je príslušné číslo (najčastejšie je to od 6 do 10 bodov):
- 6 bodov karcinóm nízkeho stupňa,
- 7 bodov karcinóm stredného stupňa,
- 8, 9, a 10 bodov - karcinóm vysokého stupňa.

Gleasonove skóre pomáha v kombinácii s ostatnými vyšetreniami pri určovaní ďalšieho postupu liečby.

Rizikové skupiny pacientov s lokalizovaným karcinómom prostaty

Okrem určenia T štádia ochorenia sa u pacientov s lokalizovaným karcinómom prostaty používajú aj iné faktory, ktoré umožňujú zadelenie do príslušnej rizikovej skupiny, od čoho sa odvíja výber liečebnej stratégie.

Nízke riziko nádor sa nachádza najviac v polovici prostaty alebo iba v jednom jej laloku, PSA je menej ako alebo sa rovná 10 ng/ml a Gleasonovo skóre je 6 alebo menej.

Stredne vysoké riziko nádor vypĺňa viac ako polovicu prostaty alebo viac ako iba jeden lalok, avšak nie oba laloky prostaty a/alebo
PSA je medzi 10 - 20 ng/ml a/alebo
Gleasonovo skóre je 7.

Vysoké riziko - nádor vypĺňa najmenej oba laloky prostaty alebo
PSA hladina je viac ako 20 ng/ml alebo
Gleasonovo skóre je 8 až 10.