Karcinóm prostaty

Priemerný vek pacientov v čase stanovenia diagnózy je 66 rokov, ochorenie sa zriedkavo vyskytuje u mužov mladších ako 40 rokov. Väčšia časť prípadov (90%) je diagnostikovaná v štádiách, kedy ochorenie postihuje prostatu a okolité orgány. Tieto štádiá sa označujú ako lokálne alebo lokálne pokročilé ochorenie. Odhadované päťročné prežívanie mužov s lokálnym alebo lokálne pokročilým karcinómom prostaty je takmer 100%. Odhadované päťročné prežívanie mužov s karcinómom prostaty, ktorý sa rozšíril do iných častí tela (metastatické ochorenie) je približne 30%. Na Slovensku je každý rok diagnostikovaných odhadom 2400 pacientov s karcinómom prostaty.