Karcinóm prostaty

Androgén-deprivačná terapia (ADT)

Rast nádorových buniek karcinómu prostaty je pod kontrolou mužských pohlavných hormónov - androgénov, preto zníženie tvorby týchto hormónov môže spomaliť ich rast a rozmnožovanie. Najvýznamnejšiu úlohu z androgénov má testosterón. Jeho tvorbu vieme znížiť buď chirurgickým odstránením semenníkov - chirurgická kastrácia alebo užívaním liekov - farmakologická kastrácia. Hormonálna liečba nádor síce nevylieči, ale zmenší jeho veľkosť v prostate, ako aj v metastázach, spomalí jeho rast a zmierni príznaky ochorenia.

Existuje viacero typov ADT, ktoré znižujú tvorbu testosterónu:

 • Bilaterálna (obojstranná) orchiektómia - je chirurgický zákrok, pri ktorom sa odstraňujú oba semenníky, ako hlavný zdroj tvorby testosterónu v tele.
 • Agonisti LHRH - sú lieky, ktoré potláčajú tvorbu hormónov hypofýzy potrebných na tvorbu testosterónu v semenníkoch. Hovorí sa aj o „chemickej orchiektómii“. Na začiatku liečby dochádza k tzv. „syndrómu vzplanutia“, kedy sa hladina testosterónu prechodne zvýši a príznaky choroby sa môžu zhoršiť.
 • Antagonisti LHRH - potláčajú tvorbu testosterónu podobne ako agonisti LHRH, ale bez „syndrómu vzplanutia“, majú skorší nástup účinku.
 • Antiandrogény - na rozdiel od predchádzajúcich liekov, ktoré znižujú hladinu testosterónu v krvi, antiandrogény blokujú väzbu testosterónu na receptory v bunkách prostaty tým, že ich obsadia a zabránia vstupu androgénov do bunky.
 • Kombinovaná androgénna blokáda - je liečba pomocou antiandrogénov v kombinácii s chirurgickou alebo chemickou kastráciou. Pri tejto liečbe sa potláča nielen tvorba androgénov v semenníkoch, ale aj ich tvorba v nadobličke.
 • Intermitentná (prerušovaná) ADT liečba - pomáha znížiť nežiaduce účinky súvisiace s nedostatkom testosterónu a zlepšiť kvalitu života pacienta. Ak sa pacientovi zlepšia výsledky testov a vymiznú príznaky ochorenia, podávanie liekov je možné na určitý čas prerušiť. U mužov s metastatickým ochorením sa tento typ liečby neodporúča.

Nežiaduce účinky ADT

ADT spôsobuje vedľajšie nežiaduce účinky, ktoré vymiznú po ukončení liečby. Výnimkou sú pacienti, ktorí podstúpili orchiektómiu. Medzi tieto účinky patria:

 • erektilná dysfunkcia,
 • zníženie libida,
 • návaly tepla s potením,
 • gynekomastia - zväčšenie prsníkov,
 • depresia,
 • poruchy pamäte a kognitívnych funkcií,
 • strata svalovej hmoty,
 • osteoporóza - rednutie kostí,
 • vznik metabolické syndrómu.

Biochemická recidíva

Po radikálnej prostatektómii klesá hladina PSA na nedetekovateľné hodnoty. Ak sa počas sledovania po chirurgickom zákroku zvýši hladina PSA nad 0,2 ng/ml alebo viac, hovoríme o biochemickej recidíve. Je charakteristizovaná zvyšujúcimi sa hladinami PSA a neprítomnosťou metastáz na zobrazovacích vyšetreniach. Takýto nález znamená vznik lokálnej recidívy alebo generalizácie ochorenia. Najdôležitejšou liečebnou stratégiou je ADT.