Karcinóm prostaty

Štádium I a II

V týchto štádiách nádor rastie zvyčajne veľmi pomaly a môže trvať niekoľko rokov, kým sa začne prejavovať príznakmi a spôsobovať zdravotné ťažkosti. Niekedy nemusí spôsobovať žiadne problémy. Vtedy môže lekár odporučiť tzv. aktívne sledovanie (pozri nižšie). Podľa určenia rizikovej skupiny, celkového zdravotného stavu a preferencií pacienta môže lekár odporučiť rádioterapiu alebo chirurgickú liečbu (radikálnu prostatektómiu). U vysoko rizikových pacientov je vhodná radikálna prostatektómia s odstránením lymfaticklých uzlín v panve (pelvickou lymfadenektómiou) alebo rádioterapia. K rádioterapii sa u pacientov so stredne vysokým a vysokým rizikom pridáva aj androgén-deprivačná terapia (ADT). Samotná ADT sa ako štandardná iniciálna liečba nemetastatického karcinómu prostaty neodporúča.

Štádium III

Pacienti s lokálne pokročilým karcinómom prostaty, ktorí sa rozhodli podstúpiť chirurgický zákrok (radikálna prostatektómia a pelvická lymfadenektómia ), by nemali dostávať systémovú liečbu pomocou ADT. Pacienti, ktorí si vybrali rádioterapiu, dostávajú štandardne ADT predoperačne aj pooperačne. Adjuvantná alebo záchranná rádioterapia sa používa iba za určitých okolností. U starších pacientov s očakávanou dĺžkou dožitia kratšou ako 5 rokov, ktorým nádor nespôsobuje žiadne potiaže alebo u tých, ktorí majú iné závažné ochorenia (tzv. komorbidity), sa môže využiť tzv. odložená liečba.