Karcinóm prostaty

Prostata je mužský pohlavný žľazový orgán, umiestnený tesne pod močovým mechúrom, obklopujúci začiatok močovej rúry. Jej hlavnou funkciou je tvorba sekrétu, ktorý skvapalňuje ejakulát a vytvára vhodné prostredie pre prežitie a transport spermií. U väčšiny starších mužov sa prostata v priebehu času zväčšuje. Takýto stav nazývame benígna hyperplázia prostaty (BHP) - nezhubné zväčšenie prostaty. Je to bežný stav spojený so starnutím, ktorý svojimi príznakmi môže pripomínať karcinom prostaty, pričom ale nie je spojený s vyšším rizikom jeho vzniku.

Karcinóm prostaty

Patrí medzi najčastejšie zhubné nádorové ochorenie u mužov vo veku nad 50 rokov. Často rastie pomaly a nemusí roky (prípadne vôbec) spôsobovať žiadne problémy. Mnoho zhubných nádorov prostaty sa nerozšíri rýchlo do iných častí tela, a ak sa nakoniec rozšíri, často sa dá liečiť po dlhú dobu, čo umožňuje aj mužom s pokročilým karcinómom žiť kvalitne mnoho rokov. Dôležitou súčasťou je monitorovanie rastu malígneho nádoru, aby sa zistilo, či rastie pomaly alebo rýchlo. Na základe toho môže lekár rozhodnúť o najlepších dostupných možnostiach liečby. Najčastejším histologickým typom karcinómu prostaty (95%) je adenokarcinóm.

Prostatický špecifický antigén (PSA)

Je proteín produkovaný bunkami prostatických žliazok a uvoľňovaný do krvného obehu. Jeho vyššie hladiny sa preto môžu vyskytovať nielen u pacientov s karcinómom prostaty, ale aj pri benígnej hyperplázii prostaty alebo prostatitíde (zápale prostaty). Okrem diagnostiky sa používa aj pri skríningu ochorenia (zisťovanie ochorenia vo včasných štádiách) a monitorovaní liečby.