Karcinóm prsníka

ZOBRAZOVACIE VYŠETRENIA

Nasledujúcimi zobrazovacími testami prsníkov sa ďalej vyšetruje podozrivá oblasť v prsníku.

  • Mamografia je základné vyšetrenie - skríningové aj diagnostické (pri podozrení)
  • Ultrazvuk
  • Magnetická rezonancia (MRI) - MRI možno použiť po tom, čo bol pacientke diagnostikovaný podozrivý nález, aby sa skontroloval druhý prsník. Prsníkovým MRI sa dá taktiež zistiť, ako veľmi sa choroba v prsníku rozšírila. Prsníkové MRI (spolu s mamografiou) je tiež skríningová metóda pre ženy s vysokým rizikom vzniku ochorenia.

BIOPSIA

Jediný spôsob, ako definitívne určiť diagnózu, je biopsia - odobratie tkaniva na histologické vyšetrenie, najčastejšie hrubou ihlou (core-cut biopsia). Ostatné testy môžu naznačiť prítomnosť rakoviny, ale iba biopsiou sa dá diagnóza potvrdiť.

Cielená biopsia

Počas tejto procedúry je ihla vedená na cieľové miesto pomocou zobrazovacej techniky, ako napríklad pomocou mamografie (stereotaktická biopsia), ultrazvuku alebo MRI. V prípade malých nádorov sa kovovou spinkou môže označiť miesto, odkiaľ bola odobratá vzorka, ak by bolo tkanivo rakovinové a boli by potrebné ďalšie zákroky.

Cielená biopsia lymfatických uzlín

Týmto prístupom sa dá zistiť, či ochorenie postihuje lymfatické uzliny.

Histologický nález

Histologický nález hovorí o tom, či ide o nádor zhubný - malígny, alebo nezhubný - benígny. Ak je nález zhubný a bunky sa ešte nedostali cez obal môže byť označený ako in situ. Ak je nález zhubný a bunky už prerástli cez obal do okolitého tkaniva, označuje sa ako o invazívny.

Okrem toho musí mať patologický nález aj nasledovné informácie:

  • 1. veľkosť nádoru

  • 2. chirurgické okraje - či je alebo nie je nádor prítomný na reznej ploche

  • 3. stupeň (grade) - stanovuje sa podľa toho, ako veľmi odlišne rakovinové bunky vyzerajú v porovnaní so zdravými bunkami

  • 4. hormonálny status nádoru – prítomnosť estrogénových (ER) a progesterónových (PgR) receptorov Približne 80% všetkých nádorov prsníka je „ER-pozitívnych“. To znamená, že rakovinové bunky rastú ako odpoveď na hormón estrogén. Ak má rakovina prsníka značný počet receptorov pre estrogén alebo progesterón, je to považované za pozitívny hormón-receptorový nález.

  • 5. prítomnosť HER-2 proteínu (Human Epidermal Growth Factor Receptor): HER-2 proteín je rastový faktor, ktorý podporuje rast rakovinových buniek. V asi 1 z každých 5 karcinómov prsníka majú rakovinové bunky génovú mutáciu, ktorá vytvára nadbytok proteínu HER-2.

  • 6. Ki67 proteín je bunkový marker proliferácie. Hovorí o tom, ako rýchlo je nádor schopný rásť.