Karcinóm prsníka

Diagnostikuje sa na základe fyzikálneho vyšetrenia (najmä po mastektómii – zmena farby kože, hrčka, zmeny na bradavke po prsník zachovávajúcom výkone), sonografického, mamografického nálezu a zmeny na magnetickej rezonancii. Recidíva sa potvrdí odberom vzorky z podozrivého ložiska a jeho vyšetrením na patológii.

O ďalšej liečbe sa lekár znovu rozhodne podľa patologického nálezu z opakovanej biopsie. Ďalšia biopsia môže byť potrebná na potvrdenie recidívy karcinómu prsníka a pre overenie charakteristík nádoru.

V prípade návratu ochorenia v prsníku sa dopĺňa CT vyšetrenie na zhodnotenie prítomnosti metastáz.

Ak ide o recidívu v prsníku, liečba je chirurgická:

1. Ak je pacientka po prsník zachovávajúcom výkone – štandardne sa robí mastektómia, len v špecifických prípadoch možno zvážiť opakovane prsník zachovávajúci výkon.

2. Ak je pacientka po mastektómii – robí sa chirurgické odstránenie recidívy.

Rádioterapia pri recidíve v prsníku sa dopĺňa, ak ju pacientka ešte v minulosti neabsolvovala, eventuélne . po prepočítaní dávky, ktorej už bola vystavená pri predchádzajúcej liečbe.

  • Ak je recidivujúci nádor ER, PgR negatívny, využíva sa chemoterapia.
  • Ak je recidivujúci nádor ER, PgR pozitívny, využíva sa hormonálna liečba.
  • Ak je aj nádor aj HER2 pozitívny, pridáva sa trastuzumab.