Karcinóm prsníka

Asi 5% pacientok sa nádor diagnostikuje v metastatickom (IV.) štádiu ochorenia. Asi 1/3 sa vráti choroba v podobe metastáz.

Metastatický karcinóm prsníka nie je vyliečiteľný, ale je dlhodobo liečiteľný. Modernou liečbou je možné ponúknuť dobrú kvalitu života trvajúcu mnohé mesiace alebo dokonca roky.

Hlavnými cieľmi liečby metastatického karcinómu prsníka je

  • čo najmenej možných vedľajších účinkov liečby
  • čo najlepšia kvalita života čo najdlhšie

Na metastázy môže poukázať:
1. klinický stav pacientky – jej ťažkosti ako bolesti kostí, dýchavica, ťažkosti tráviaceho traktu
2. nález na CT
3. vyšetrenie krvi – onkomarkey Ca 15.3, CEA, pozitívne hepatálne enzýmy, vysoká hladina vápnika, porucha hladiny sodíka...

Vhodné je histologické overenie charakteru metastáz – buď punkciou, kedy sa vpichom hrubšej ihly odoberie vzorka tkaniva na histologické vyšetrenie, alebo operačne.

Na základe výsledkov histológie možno pacientku liečiť:

  • Hormonálnou liečbou – ak je nález ER, PR pozitívny
  • Anti-HER2 liečbou – ak je nález HER 2 pozitívny
  • Chemoterapiou – ak už nefunguje hormonálna liečba, alebo je nádor ER, PR negatívny.
Hormonálna liečba - Používa sa, ak je nádor hormonálne pozitívny. Je efektívna a má menej nežiaducich účinkov ako chemoterapia. Nástup účinku hormonálnej liečby je 6-8 týždňov. Nemožno ju použiť, ak je postihnutie orgánov také rozsiahle, že hrozí zlyhanie ich funkcie. Vtedy nie je možné čakať 2 mesiace a liečba sa zahajuje chemoterapiou, aby sa dosiahla kontrola ochorenia. Hormonálna liečba môže byť tabletková (AI, CDK4/6 inhibítory – čaká sa na ich schválenie zdravotnou poisťovňou, exemestan + everolimus, tamoxifén, megestrolacetát) alebo injekčná (vnútrosvalová injekcia (fulvestrant)).

Nežiaduce účinky:

Tamoxifen, AI (pozri vyššie)

Everolimus – zápal ďasien, afty, neinfekčný zápal pľúc, kožná vyrážka, zmeny v biochemickom rozbore krvi

Fulvestrant – zníženie krvných doštičiek, bolesť kosti , kĺbov, svalov, slabosť, únava, návaly, bolesti hlavy