Karcinóm prsníka

Chirurgický zákrok má dva ciele:

1. Odstránenie nádoru z prsníka: Lumpektómia (odstránenie celého nádoru až do zdravého tkaniva, v reze sa nemôžu nachádzať nádorové bunky), takmer vždy nasledovaná rádioterapiou, ak je nádor invazívny. V prípade potreby aj amputácia prsníka (mastektómia) nasledovaná rádioterapiou, ak bol nádor väčší ako 5 cm a/alebo postihol viac ako 4 lymfatické uzliny, alebo u rizikových skupín podľa zváženia rádioterapeuta.

2. Vyšetrenie lymfatických uzlín: biopsia sentinelovej lymfatickej uzliny - vyšetrenie strážnej (najbližšej odvodnej ) lymfatickej uzliny a/alebo disekcia axilárnych lymfatických uzlín.

Pacientky by mali byť informované o tom, ktorá chirurgická metóda je pre nich vhodná. Agresívnejšia chirurgia (mastektómia) nie je vždy lepšia a môže spôsobiť viac komplikácií. Pri kombinácii lumpektómie a rádioterapie je mierne vyššie riziko, že sa ochorenie vráti do prsníka alebo do okolitej oblasti. Pacientky majú rovnakú šancou dlhodobého prežívania s lumpektómiou ako tie, ktoré majú mastektómiu. Dokonca ani pri mastektómii nie je možné odstrániť všetky prsné tkanivá a stále existuje šanca na opätovný zákrok.

Pacientky s veľmi vysokým rizikom vzniku nového nádoru v druhom prsníku môžu zvážiť bilaterálnu mastektómiu, teda odstránenie obidvoch prsníkov. Patria sem ženy s mutáciami v génoch BRCA1 alebo BRCA2 a ženy s karcinómom v oboch prsníkoch. Pacientky, ktoré nie sú vystavené vysokému riziku vzniku nového nádoru amputáciou zdravého prsníka, týmto postupom nepredchádzajú recidíve rakoviny ani nezlepšia svoje prežitie.

Následná - adjuvantná liečba po chirurgickom zákroku

Aj po odstránení primárneho nádoru jestvuje určité riziko, že sa nádorové bunky už mohli dostať aj do iných častí organizmu. Preto sa dnes odporúča následná preventívna (adjuvantná) liečba s cieľom zničiť bunky, ktoré mohli po odstránení nádoru zostať a ktoré sa pooperačne nedajú zobraziť žiadnymi zobrazovacími metódami (sonografiou, mamografiou, magnetickou rezonanciou, CT vyšetrením).