Karcinóm prsníka

Cielená terapia je liečba, ktorá sa zameriava na špecifické nádorové gény, resp. proteíny, ktoré prispievajú k rastu a prežitiu nádorových buniek. Tento typ liečby blokuje rast a šírenie rakovinových buniek, a zároveň spôsobuje minimálne poškodenie zdravých buniek. V adjuvantnej liečbe sa zatiaľ štandardne používa len liečba mierená na blokádu HER2.

Trastuzumab – môže sa podávať v infúzii alebo ako podkožná injekcia týždenne alebo každé 3 týždne. Štandardná dĺžka podávania v adjuvancii je 1 rok, jej podávanie možno skrátiť, iba ak pacientka liečbu netoleruje (kardiotoxicita).

LIEKY SPEVŇUJÚCE KOSTI

Lieky spevňujúce kosti sú indikované, ak liečba zvyšuje riziko osteoporózy alebo v prípade metastatického postihnutia kostí, aby sa znížilo riziko zlomeniny postihnutej kosti (spolu s rádioterapiou na postihnutú kosť).

Odbúravanie a novotvorba kosti je za normálnych okolností v rovnováhe. Na tomto procese sa zúčastňujú 2 druhy buniek – osteoblasty a osteoklasty. Osteoblasty sú zodpovedné za novotvorbu kosti, produkujú ale aj proteín RANKL (receptor activator of nuclear factor kappa-Β ligand), ktorý po naviazaní na osteoklasty aktivuje odbúravanie kostí. Pri patologických procesoch sa však rovnováha poruší a dominuje odbúravanie kosti.

Používajú sa 2 skupiny liekov:

Denosumab – podkožná injekcia každé 4 týždne, blokuje proteín RANKL; nežiaducim účinkom môže byť osteonekróza – neinfekčný zápal v oblasti kĺbu sánky spojený s jeho odumretím.

Bisfosfonáty - blokujú bunky zodpovedné za prestavbu kostí na osteoklasty; podáva sa ako infúzia každé 4 týždne; nežiaduce účinky: “chrípkoidný “syndróm, poškodenie obličiek, osteonekróza sánky.