Karcinóm prsníka

Externá rádioterapia pomocou lineárneho urýchľovača je najbežnejší typ ožarovania. Intraoperačná radiačná terapia a brachyterapia sa dnes často nepoužívajú. Pri modernej chirurgii a rádioterapii je miera recidívy v prsníkoch teraz nižšia ako 5% a prežitie je porovnateľné s lumpektómiou alebo mastektómiou.

Radiačnú terapiu možno podať po operácii alebo po nej.

Adjuvantná radiačná terapia sa podáva po operácii. Je nedeliteľnou súčasťou liečby po lumpektómii a častejšie sa podáva až po ukončení chemoterapie. Pacientky po mastektómii nemusia vždy potrebovať rádioterapiu. Rádioterapiu možno odporučiť po mastektómii, ak je nádor väčší ako 5 cm, postihnutie viacerých lymfatických uzlín alebo nádorové bunky prerastali cez kapsulu lymfatickej uzliny alebo ak ide o rakovinu, ktorá vrastala do kože alebo hrudnej steny, alebo v prípade tzv. „zápalového“ typu nádoru prsníka.

Rádioterapia s modulovanou intenzitou (IMRT). Intenzita žiarenia nasmerovaného na prsník sa mení tak, aby lepšie zacielila nádor. Použitie IMRT znižuje radiačnú dávku a môže znížiť možné poškodenie blízkych orgánov (srdce a pľúca) a riziká niektorých bezprostredných vedľajších účinkov (odlupovanie kože počas liečby).

Protónová terapia. V súčasnosti je protónová terapia experimentálnou liečbou a nemusí byť široko dostupná.