Karcinóm prsníka

Môže liečiť príznaky rakoviny (bolesť). Na liečbu metastáz v mozgu sa používa niekoľko rôznych typov rádioterapie, vrátane radiačnej liečby celého mozgu, stereotaktickej radiačnej chirurgie a frakcionovanej stereotaktickej rádioterapie.

Radioterapia celého mozgu je zameraná na celý mozog.

Stereotaktická rádiochirurgia pozostáva z aplikácie vysokej dávky žiarenia mierenej priamo do miesta nádoru, aby sa zabránilo poškodeniu okolitých zdravých tkanív.