Karcinóm prsníka

Viac ako 60% pacientok je diagnostikovaných vo včasnom štádiu, keď ochorenie postihuje iba prsník. Vtedy je predpokladané 5-ročné prežitie 99%.

Ak sa ochorenie už rozšírilo do lymfatických uzlín, 5-ročné prežitie je 85%.

Asi u 5% žien je nádor diagnostikovaný v metastatickom štádiu s postihnutím vzdialených orgánov. Vtedy je prežitie menej ako 30%, ale aj v tomto prípade sa modernou liečbou dá predpokladaná doba prežitia výrazne zlepšiť a pacientky môžu mať dlhodobo dobrú kvalitu života.

Všetky štatistiky sú len priemerom a každá pacientka je iná.