Karcinóm prsníka

Karcinóm prsníka vzniká malígnou (zhubnou) transformáciou buniek prsnej žľazy. Ak ide o bunky mliekovodov, hovoríme o duktálnom karcinóme, ktorý je najčastejší. Ak ide o bunky mliekotvorných lalôčikov, ide o zriedkavejší lobulárny karcinóm (pozri obrázok).

Výskyt: Na Slovensku ochorie na karcinóm prsníka každý rok približne 3 500 žien.