Karcinóm žalúdka

Fyzikálne vyšetrenie

Palpačné a poklopové vyšetrenie brucha, na vylúčenie hmatnej rezistencie, opuchu. Pohmatom sa vyšetruje oblasť nad ľavou kľúčnou kosťou, kde sa nachádzajú lymfatické uzliny, ktoré môžu byť metastaticky postihnuté a teda zdurené.

Endoskopické vyšetrenie s biopsiou

Endoskopickým vyšetrením sa priamo nahliadne do vnútra žalúdka a zároveň umožňuje získanie bioptického materiálu na definitívne stanovenie diagnózy.

Endoskopické ultrazvukové vyšetrenie.

Je podobné klasickej endoskopii, avšak s ultrazvukovým nástavcom na endoskope. Umožní stanoviť, na koľko je infiltrovaná stena žalúdka rakovinovým procesom, prípadne odhaliť rozsev do okolitých lymfatických uzlín, orgánov (pečeň, nadobličky).

Laparoskopia. Pomocou laparoskopie sa zisťuje prítomnosť metastáz v peritoneu (výstelky brušnej dutiny), či v pečeni. CT a PET-scan nemusia vždy odhaliť rozsev ochorenia do daných oblastí.

Zobrazovacie vyšetrenia


RTG vyšetrenie hltacieho aktu s báryovou kašou. Pacient vypije báryovú kontrastnú látku, ktorá prechádza postupne pažerákom až do žalúdka a ďalej do tenkého a hrubého čreva. Pozoruje sa, ako kontrastná látka obmýva sliznice. Sledujú sa abnormality v rámci slizničného reliéfu tráviaceho traktu, či akákoľvek stagnácia prechodu kaše spôsobená prekážkou. Pomocou podania kontrastnej látky sa vizualizujú štruktúry, ktoré by neboli za normálnych okolností na RTG vyšetrení viditeľné.


CT vyšetrenie ukáže prípadné metastázy, môže sa použiť aj pri cielenej biopsii.


RTG hrudníka je doplnkové vyšetrenie a môže pomôcť pri detekcii metastáz v pľucach.


PET-scan sa môže vykonať na vylúčenie vzdialených metastáz, avšak v prípade rakoviny žalúdka je PET-scan menej senzitívny a nespoľahlivý.

Molekulárne profilovanie nádoru

Pre možnosti cielenej liečby je dôležité vyšetrenie HER2.

Pri rakovine žalúdka sa môžu vykonať testy so zameraním na PD-L1, či na mikrosatelitnú instabilitu (deficit proteínov zabezpečujúcich opravy pri replikácii DNA v bunkách).

Tieto testy slúžia na posúdenie, či je vhodné aplikovať imunoterapiu ako liečbu pre konkrétneho pacienta.