Karcinóm žalúdka

Vek. Karcinóm žalúdka sa sa najčastejšie vyskytuje u pacientov starších ako 65 rokov.

Pohlavie. Karcinóm žalúdka je u mužov dva razy častejší než u žien.

Baktérie. Bežne sa vyskytujúca baktéria Helicobacter pylori spôsobuje zápal žalúdočnej sliznice a žalúdočné vredy. Je tiež považovaná za jednu z hlavných príčin karcinómu žalúdka. Pre členov rodiny pacienta s karcinómom žalúdka je dôležité nechať sa vyšetriť na možnú infekciu touto baktériou.

Vrodené genetické predispozície, Lynchov syndróm a Rodinná adenomatózna polypóza (familal adenomatous polyposis FAP) zvyšujú riziko karcinómu žalúdka.

Diéta s vysokým obsahom soli.

Predchádzajúce operácie žalúdka z iných dôvodov.

Perniciózna anémia. Chudokrvnosť z neschopnosti žalúdka vstrebať vitamín B-12

Fajčenie a alkohol. Samostatne a ešte viac spolu zvyšujú riziko vzniku karcinómu ža-lúdka.

Obezita. Nadmerná telesná váha zvyšuje riziko vzniku karcinómu žalúdka u mužov. Nie je zatiaľ známe či aj u žien.