Karcinóm žalúdka

Štádium 0: Karcinóm in situ. Nádor je lokalizovaný na povrchu výstelky žalúdka - epitelu, bez známok invázie do hlbších vrstiev steny žalúdka.

Štádium I - III Štádiá sa od seba líšia počtom napadnutých uzlín a hĺbkou invázie do steny žalúdka. Rakovina však nie je rozšírená do vzdialenejších orgánov.

Štádium IV: Metastázy prítomné vo vzdialenejších častiach tela a v okolí žalúdka.

Štádium rekurencie: Ak sa po liečbe rakovina vráti, nazýva sa to štádium rekurencie. V danej situácii je potrebné opakovať väčšinu vyšetrení, aby sa zistilo, v akom rozsahu sa rakovina vrátila.