Karcinóm žalúdka

Karcinóm žalúdka sa vo väčšine prípadov diagnostikuje až v metastatickom štádiu.

V prípade, že sa ochorenie diagnostikuje predtým, než sa rozšíri do iných tkanív, je 5-ročné prežívanie 68 %.

V prípade metastáz do okolitých tkanív a uzlín je 5-ročné prežívanie 31 %, ak sú vo vzdialenejších orgánoch/tkanivách, 5-ročné prežívanie je menej ako 10 %.

Dôležité je mať na pamäti, že štatistiky ohľadom dĺžky prežívania sú len odhadom.