Karcinóm žalúdka

Chirurgická liečba

Gastrektómia - odstránenie časti, alebo celého žalúdka v štádiách Ib-III. V prípade že sa nádor nachádza v dolnej oblasti a v dostatočnej vzdialenosti od horného otvoru žalúdka, môže sa operačne odstrániť časť žalúdka so zachovaním horného úseku - subtotálna gastrektómia. Prípadne naopak, ak sa proces lokalizuje v hornej časti, môže sa zachovať jeho dolný úsek a odstráni sa horná časť žalúdka aj s priľahlým úsekom pažeráka a zostatkové pahýle sa navzájom zošijú a vytvorí sa menší nový žalúdok.

Ak je nádorom postihnutý celý žalúdok a ak je proces lokalizovaný aj v hornom úseku žalúdka, vykoná sa totálna gastrektómia. V tomto prípade sa pahýl pažeráku spojí s tenkým črevom.

V prípade parciálnej alebo totálnej gastrektómie, sa vyberajú aj lymfatické uzliny - aspoň 15 z okolia žalúdka. Keď sa odstráni viac uzlín, štúdie ukazujú lepšiu mieru prežívania, avšak prináša to so sebou viac nežiaducich účinkov. Preto sa väčší počet uzlín odoberá len pacientom, ktorým to zdravotný stav umožňuje.

Odstránenie iných orgánov. Pri metastázovaní ochorenia do okolitých orgánov (napríklad pankreas), je možnosť ich operačne odstrániť, ak zdravotný stav pacienta dovoľuje operáciu. Ak sa nádor lokalizuje na ľavej strane, mala by byť odstránená slezina (splenektómia), ktorá susedí so žalúdkom z ľavej strany. Dôvodom sú lymfatické uzliny, blízko-naliehajúce na slezinu. Splenektómiou sa zaistí odstránenie všetkých týchto uzlín.

Laparoskopia sa môže použiť pri spomínaných zákrokoch, avšak zatiaľ sa jej výhody nepotvrdili. Pri tomto type operačného prístupu sa neotvára celá brušná dutina, ale operatér nahliada do brucha prostredníctvom drobnej kamery, operuje cez malé zárezy, cez ktoré sa jednotlivo menia inštrumenty. Pooperačné rany sú malé a zväčša majú tendenciu rýchlejšieho hojenia. Momentálne je snaha ustanoviť laparoskopické operácie ako rovnako efektívne v porovnaní s laparotómiou (operáciou s otvorením brušnej dutiny), najmä čo sa týka záchytu a odstránenia postihnutých lymfatických uzlín.

Systémová liečba

Chemoterapia

Momentálne nie je štandardizovaný celosvetový chemoterapeutický postup. Napriek tomu vo väčšine prípadov ide o kombináciu nasledujúcich liekov: cisplatina, oxaliplatina, fluorouracil, kapecitabín, docetaxel, epirubicín, irinotekan, paklitaxel.

Cielená terapia
Liečba zameraná na špecifické nádorové gény, proteíny, prostredie organizmu prispievajúce rastu a prežívaniu rakoviny v tele. Cieľom liečby je znemožnenie rastu a rozsevu nádoru, zároveň so snahou limitovať účinky na zdravé bunky tela. Cielená terapia karcinómu žalúdka zahŕňa:

Anti HER2-liečba
Niektoré typy nádorov produkujú nadmerné množstvo proteínu nazývaného ľudský epidermálny rastový faktor (HER2). Takýto typ rakoviny nazývame HER2-pozitívny. Pacientom v neskoršom štádiu HER2-pozitívneho karcinómu žalúdka sa môže podať monoklonálna protilátka proti HER-2 v kombinácii s chemoterapiou.

Inhibítory angiogenézy - tvorby nových kapilár v nádore
Liečba zabraňujúca tvorbe nových ciev. Nádorové bunky potrebujú cievy na zabezpečenie prísunu výživy pre rast a na nádorový rozsev. Cieľom blokátorov angiogenézy je teda “vyhladovanie” nádoru. Pri rakovine žalúdka má tento postup len čiastočný efekt.

Imunoterapia
Taktiež nazývaná biologickou liečbou, funguje na báze podpory a stimulovania imunitného systému organizmu v obrane proti nádorom.

V prípade rakoviny žalúdka žiaľ klinické pokusy nepreukázali vysokú účinnosť.

Metastatický karcinóm žalúdka 4. štádium
Vo štvrtom štádiu sa nádor rozšíril do vzdialených orgánov. Názory odborníkov ohľadom terapeutických postupov sa líšia. Konečným cieľom liečby je predĺžiť život a zvýšiť jeho kvalitu, lebo metastatické štádium karcinómu žalúdka sa považuje za nevyliečiteľné. Najčastejšie sa indikuje chemoterapia, operačné zákroky sú menej časté. Klinické štúdie potvrdzujú že chemoterapia zvyšuje kvalitu života aj dĺžku prežívania.