Karcinóm žalúdka

Najčastejší typ rakoviny žalúdka je adenokarcinóm, pochádzajúci zo žľazového epitelu v sliznici vystielajúcej vnútro žalúdka. V histologickom ponímaní to znamená, že do určitej miery existuje podoba medzi rakovinovými bunkami a bunkami vnútornej vrstvy žalúdočnej sliznice (mukózy).

Podľa stupňa podobnosti nádorových buniek so zdravými bunkami sa adenokarcinómy delia na podkategórie - od zle diferencovaných, po dobre diferencované typy. Diferencované rakovinové bunky majú histologicky najbližšie k zdravým žalúdočným bunkám a rastú pomalšie, naopak zle diferencované rakovinové bunky sú úplne odlišné v porovnaní so zdravými bunkami a rastú rýchlo. Nádor so zle diferencovanými bunkami je zvyčajne ťažšie liečiteľný.

Ďalšie typy rakoviny žalúdka sú: lymfóm, sarkóm žalúdka a neuroendokrinné nádory, avšak tieto sú veľmi ojedinelé.