Malobunkový karcinóm pľúc

Biopsia:

Jediný spôsob ako stanoviť konečnú diagnózu je vyšetrenie nádorových buniek. Tie sa dajú získať zo spúta (vykašľaných hlienov) alebo odobraním tkaniva z nádoru.

Cytológia spúta (rozbor buniek vykašľaných hlienov):

Pokiaľ je podozrenie na karcinóm pľúc, vzorku je možnosť získať z vykašľaných hlienov. Táto metóda však nebýva presná, keďže množstvo spúta často býva nedostatočné.

Bronchoskopia:

Pri tomto zákroku sa zavedie flexibilná trubica (bronchoskop) cez nos do pľúc. Bronchoskopia umožní priamy pohľad na postihnuté miesto. Zároveň sa bronchoskopom dajú odoberať vzorky na patologické vyšetrenie.

Odber tkaniva aspirovaním tenkou ihlou/biopsia:

Intervenčný radiológ odoberie vzorku tkaniva pod CT kontrolou. Biopsiou sa väčšinou dá získať viac materiálu ako nasatím tenkou ihlou.

Thorakocentéza:

Pri tomto výkone sa zavedie ihla do pleurálnej dutiny (priestor medzi pľúcami a stenou vystieľajúcou hrudník), kde sa môže pri rôznych procesoch (napríklad aj nádorových) tvoriť nadmerné množstvo pleurálnej tekutiny. Táto tekutina sa odsaje a odošle sa na patológiu za účelom vyšetrenia tekutiny na zistenie prítomnosti nádorových buniek.

Thorakoskopia (video-assisted thoracoscopic surgery VATS, video asistovaná torakoskopická operácia):

Malým kožným rezom na hrudníku vsunie chirurg do hrudnej dutiny špeciálny kamerový systém, ktorým dutinu prehliadne bez potreby veľkého chirurgického výkonu. Počas operácie je pacient v celkovej anestézii, ale rekonvalescencia po výkone býva rýchla, vďaka tomu, že ide o relatívne malý výkon.

Mediastinoskopia:

Chirurg počas tohto výkonu odoberie vzorku lymfatických uzlín z priestoru v strede hrudníka, medzi pľúcami za hudnou kosťou (mediastinum). Do priestoru sa dostane malým rezom na vrchu hrudnej kosti. Tento výkon taktiež vyžaduje celkovú anestéziu a prebieha na operačnej sále.

Thorakotómia:

Tento výkon je najrozsiahlejší, v celkovej anestézií chirurg vedie rez na hrudníku tak, aby mal prehľad o celej hrudnej dutine a mohol odoberať vzorky, ak je potrebné. Táto operácia sa najčastejšie vykonáva za účelom odstránenia nádoru (resp. časti/celých pľúc).

Krvné testy:

Krvné testy sa zväčša nevyužívajú pri diagnostike malobunkového karcinómu pľúc. Skúma sa hodnotenie voľne v krvi plávajúcej nádorovej DNA, ktoré by umožnilo rozpoznanie molekulárnych zmien v nádorových bunkách a tým pomohlo upresniť vhodnú terapiu daného nádoru (tzv. tekutá biopsia).

CT:

Rutinne sa robí CT hrudníka, brucha a mozgu. CT mozgu je dôležité, lebo až 15% malobunkových karcinómov metastázuje do mozgu (sa rozšíri do mozgu).

PET CT:

Je indikované v prípade limitovaného (ohraničeného) ochorenia na vylúčenie možných metastáz.

MRI (magnetická rezonancia):

Môže byť nápomocná v diagnostike tumorov pľúc, ktoré sa rozšírili do mozgu.

Scintigrafia kostí:

Metóda, ktorá umožňuje vyhľadať kostné metastázy pri nádore pľúc, je dnes nahrádzaná vyšetrením PET CT.