Malobunkový karcinóm pľúc

Pokusy predchádzať rakovine pľúc užívaním vitamínov a iných preparátov, neboli úspešné. Najdôležitejšie je vyhnúť sa tabaku, resp. tabakovému dymu.