Malobunkový karcinóm pľúc

Najpoužívanejším delením malobunkových karcinómov je klasifikácia na limitované a extenzívne štádium.

Limitované štádium: Takto označujeme štádium, kedy sa nádor nachádza iba v jednej časti hrudníku. V tomto prípade môže byť vhodnou liečbou rádioterapia. Asi 1 z 3 pacientov má ochorenie diagnostikované v tomto štádiu.

Extenzívne štádium: Toto štádium charakterizuje rozšírenie malobunkového karcinómu do ďalších oblastí, napríklad do ďalších častí pľúc, kostí, mozgu, kostnej drene, do tekutiny okolo pľúc (pleurálna tekutina). Asi 2 z 3 pacientov majú ochorenie diagnostikované v tomto pokročilom štádiu.