Malobunkový karcinóm pľúc

Pokiaľ sa pri malobunkovom karcinóme nachádza v pľúcach iba 1 nádor, šance na prežitie sa pohybujú okolo 31%. Ak sa ochorenie rozšírilo do okolitého tkaniva alebo regionálnych lymfatických uzlín, 5-ročné prežitie sa znižuje na 8-19%. Pri rozšírení ochorenia do vzdialených častí tela táto šanca klesá asi na 2%. Existujú aj prípady, kedy ľudia prežili mnohé roky od stanovenia diagnózy. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že všetky odhady sú iba približné a každý pacient je trochu iný.