Malobunkový karcinóm pľúc

Pokiaľ sa pri malobunkovom karcinóme nachádza v pľúcach iba 1 nádor, šance na prežitie sa pohybujú okolo 31%. Ak sa ochorenie rozšírilo do okolitého tkaniva alebo regionálnych lymfatických uzlín, 5-ročné prežitie sa znižuje na 8-19%. Pri rozšírení ochorenia do vzdialených častí tela táto šanca klesá asi na 2%. Samozrejme, existujú aj prípady, kedy ľudia prežili mnohé roky od stanovenia diagnózy. A je veľmi dôležití si uvedomiť že všetky odhady sú iba približné a každy pacient je trochu iný