Malobunkový karcinóm pľúc

Pacienti s malobunkovým karcinómom pľúc môžu mať dlho bezpríznakové obdobie, alebo príznaky nastúpia až v pokročilom štádiu ochorenia. Medzi nešpecifické príznaky môže patriť:

  • Únava
  • Kašel
  • Dýchavičnosť
  • Bolesti na hrudníku
  • Strata chute do jedla
  • Vykašliavanie hlienov alebo krvi

Vzhľadom na to, že ide o nádor z buniek, ktoré môžu za normálnych okolností produkovať hormóny, môže sa aj malobunkový karcinóm pľúc prejavovať rôznymi hormonálnymi poruchami.