Nehodgkinovské lymfómy (NHL)

Indolentné - neagresívne NHL

Tieto typy lymfómov rastú pomaly. Z tohto dôvodu pacienti, ktorým bol diagnostikovaný indolentný NHL nemusia začať liečbu bezprostredne po zistení ochorenia. Sú starostlivo sledovaní a liečbu podstúpia vo chvíli, keď sa začnú prejavovať príznaky choroby, alebo sa ochorenie začne zhoršovať. Pre tento postup používame výraz “watch and wait” alebo sledovanie.

Ak je indolentný lymfóm lokalizovaný len v 1 či 2 priľahlých miestach, ide o lokalizované ochorenie (štádiá I a II). V týchto prípadoch sa často využíva rádioterapia. Väčšina pacientov s indolentnými lymfómami je v čase stanovenia diagnózy v štádiu III až IV. Pre tieto štádiá existujú účinné liečebné postupy. Ochorenie sa však aj po mesiacoch či rokoch od ukončenia liečby môže vrátiť. Vo všeobecnosti sa indolentné NHL považujú za chronické a nevyliečiteľné, ale liečiteľné ochorenia s častými recidívami a pomerne dlhodobým prežívaním. Približne v 10 % indolentných NHL môže dôjsť k tzv. “transformácii” do agresívneho lymfómu. Takéto zmenené NHL liečime podobne ako agresívne NHL systémovou liečbou (najčastejšie imunochemoterapiou), majú však výraznejšie horšiu prognózu ako novo diagnostikovaný agresívny NHL.

Agresívne NHL

Tieto typy lymfómov sa môžu vyvinúť a rásť veľmi rýchlo. Preto sa s liečbou musí začať v priebehu niekoľkých týždňov či dní od stanovenia diagnózy. Agresívne NHL vyžadujú intenzívnejšiu chemoterapiu. Niektoré formy agresívnych lymfómov môžu byť úspešne vyliečené.

Zmiešané NHL

Niektoré podtypy lymfómov sa nedajú s určitosťou zaradiť ani medzi indolentné ani medzi agresívne lymfómy. Príkladom môže byť lymfóm z plášťových buniek (mantle cell lymphoma), ktorý má znaky agresívnych aj indolentných lymfómov.