Nehodgkinovské lymfómy (NHL)

Biopsia

Na určenie diagnózy je väčšinou potrebná biopsia.

Zobrazovacie vyšetrenia

Počítačová tomografia CT hrudníka, brucha, panvy môže pomôcť lokalizovať tumor a prípadné metastatázy.

Pozitrónová emisná tomografia (PET) alebo PET-CT.

Vyšetrenie kostnej drene. Biopsia kostnej drene a aspirácia sú väčšinou realizované počas jedného zákroku. Pri aspirácií ide o odobratie malej vzorky tekutiny z kostnej drene. Pri biopsii sa odoberie malý kúsok tkaniva.

Molekulárne vyšetrenie nádoru. Výsledky týchto testov pomáhajú rozhodovať o tom, či je výhodné použiť aj cielenú terapiu.

Rozšírené molekulárne profilovanie sa používa na hodnotenie zmien špecifických génov v nádorových bunkách.