Nehodgkinovské lymfómy (NHL)

Štádium lymfómu popisuje rozsah rozšírenia ochorenia.Je dôležité si uvedomiť, že aj štádiá IV lymfómov môžu byť často úspešne liečené.

Štádium I: Ochorenie sa nachádza v 1 oblasti lymfatických uzlín (štádium I).Rakovina napadla 1 extralymfatický orgán alebo miesto (štádium IE).

Štádium II: Ochorenie je v 2 alebo viacerých oblastiach lymfatických uzlín na tej istej strane bránice (štádium II). Alebo s postihnutím jeden susediaci orgán

Štádium III-IV: Na oboch stranách bránice sú prítomné oblasti lymfatckých uzlín zasiahnutých rakovinou

Medzinárodný prognostický index IPI

Okrem stagingu je pri určovaní prognózy agresívnych lymfómov dôležitá aj stupnica s názvom Medzinárodný prognostický index (IPP). Pacienti sú zaradení do níz-korizikových alebo vysoko rizikových skupín v závislosti od niekoľkých faktorov, vrátane:

 • Vek 60 alebo starší
 • Štádium III-IV
 • Výsledky krvných testov vykazujúce vyššiu hladinu laktátdehydrogenázy (LDH) -enzýmu, ktorý sa nachádza v krvi
 • Nižšie celkové zdravie, známe ako výkonnostný stav (pozri nižšie)
 • Ochorenie postihuje viac ako jeden orgán alebo mimo oblasti lymfatických uzlín
 • Nízky hemoglobín
 • Počet leukocytov
 • K-67, ktorý je indikátorom rýchlosti rastu nádoru
 • U pacientov s folikulovým lymfómom lekári hodnotia:
  hemoglobín, počet napadnutých skupín lymfatických uzlín, hladinu LDH, štádium a vek.

Výkonnostný stav pacienta

Na určenie prognózy jepotrebné stanoviť ako je pacient schopný fungovať a vy-konávať každodenné činnosti.

Výkonnostný stav ECOG.

Nižšie skóre označuje lepší funkčný stav. Väčšinou platí, že čím je niekto lepšie schopný chodiť a starať sa o seba, tým lepšia je prognóza.

 • 1, Plne aktívny, schopný vykonávať všetky aktivity ako pred ochorením
 • 2, Obmedzený pri fyzicky namáhavej činnosti, ale schopný chodiť a vykonávať ľahkú prácu pri státí alebo sedení, ako sú práce v domácnosti alebo kancelárska práca
 • 3, Schopný chodiť a schopný sa o seba postarať, ale neschopný vykonávať akúkoľvek pracovnú činnosť; viac ako 50% bdelého stavu
 • 4, Obmedzená schopnosť sa o seba postarať; viac ako 50% bdelého času je pri-pútaný na lôžko či stoličku
 • 5, Odkázaný na cudziu starostlivosť; pripútaný na lôžko alebo stoličku