Nehodgkinovské lymfómy (NHL)

Štádium lymfómu popisuje rozsah rozšírenia ochorenia. Je dôležité si uvedomiť, že aj IV. štádiá lymfómov môžu byť často úspešne liečené.

Štádium I: Ochorenie sa nachádza v jednej oblasti lymfatických uzlín. Rakovina napadla jeden extralymfatický orgán alebo miesto (štádium IE).

Štádium II: Ochorenie je v dvoch alebo viacerých oblastiach lymfatických uzlín na tej istej strane bránice alebo s postihnuje jeden susediaci orgán.

Štádium III-IV: Na oboch stranách bránice sú prítomné oblasti lymfatických uzlín zasiahnuté rakovinou.

Medzinárodný prognostický index IPI

Okrem stagingu je pri určovaní prognózy agresívnych lymfómov dôležitá aj stupnica s názvom Medzinárodný prognostický index (IPP). Pacienti sú zaradení do nízkorizikových alebo vysokorizikových skupín v závislosti od niekoľkých faktorov, vrátane:

 • Vek 60 alebo starší
 • Štádium III-IV
 • Výsledky krvných testov vykazujúce vyššiu hladinu laktátdehydrogenázy (LDH) - enzýmu, ktorý sa nachádza v krvi
 • Nižšie celkové zdravie, známe ako výkonnostný stav (pozri nižšie)
 • Ochorenie postihuje viac ako jeden orgán alebo mimo oblasti lymfatických uzlín
 • Nízky hemoglobín
 • Počet leukocytov
 • K-67, ktorý je indikátorom rýchlosti rastu nádoru
 • U pacientov s folikulovým lymfómom lekári hodnotia:
  hemoglobín, počet napadnutých skupín lymfatických uzlín, hladinu LDH, štádium a vek.

Výkonnostný stav pacienta

Na určenie prognózy je potrebné stanoviť ako je pacient schopný fungovať a vykonávať každodenné činnosti.

Výkonnostný stav ECOG

Nižšie skóre označuje lepší funkčný stav. Väčšinou platí, že čím je niekto lepšie schopný chodiť a starať sa o seba, tým lepšia je prognóza.

 • 1. Plne aktívny, schopný vykonávať všetky aktivity ako pred ochorením
 • 2. Obmedzený pri fyzicky namáhavej činnosti, ale schopný chodiť a vykonávať ľahkú prácu pri státí alebo sedení, ako sú práce v domácnosti alebo kancelárska práca
 • 3. Schopný chodiť a schopný sa o seba postarať, ale neschopný vykonávať akúkoľvek pracovnú činnosť; viac ako 50 % bdelého stavu
 • 4. Obmedzená schopnosť sa o seba postarať; viac ako 50 % bdelého času je pri-útaný na lôžko či stoličku
 • 5. Odkázaný na cudziu starostlivosť; pripútaný na lôžko alebo stoličku.