Nehodgkinovské lymfómy (NHL)

Pacienti s diagnostikovaným NHL sa môžu stretnúť s viacerými symptómami. Mnohí pacienti najmä s folikulovým lymfómom, nemusia mať žiadne symptómy. Väčšina symptómov môže byť taktiež spôsobená inými stavmi ako NHL a nie sú špecifické.

Celkové príznaky:

 • Zväčšené uzliny, slabinách, krku alebo podpazuší
 • Zväčšená slezina či pečeň
 • Teplota, ktorá nemôže byť pripísaná infekcii či inému ochoreniu.
 • Strata hmotnosti bez príčiny.
 • Potenie a zimnica
 • Únava

Symptómy podľa miesta výskytu tumoru

 • Tumor v bruchu môže spôsobiť zväčšenie brucha, bolesť chrbta či bolesť brucha.
 • Zväčšená slezina môže spôsobiť bolesti chrbta a pocit plnosti.
 • Tumor v slabinách môže spôsobiť opuch dolných končatín.
 • Tumor v podpazuší môže spôsobiť opuch horných končatín.
 • Ak sa lymfóm rozšíri do mozgu, môže zapríčiniť symptómy podobné cievnej mozgovej príhode.
 • Tumor v strede hrudníka môže tlačiť na priedušnicu a spôsobovať kašeľ, bolesti na hrudi, ťažkosti s dýchaním alebo iné respiračné ťažkosti.