Nehodgkinovské lymfómy (NHL)

Lymfatický systém

Hlavnou zložkou lymfatického systému je podskupina bielych krviniek - lymfocyty. Tento druh bielych krviniek hrá dôležitú úlohu v obrane organizmu proti mikróbom, vírusom a aj rakovinovým bunkám.

Do skupiny lymfocytov patria:

B-lymfocyty, nazývané aj B-bunky, ktoré produkujú protilátky proti baktériám a iným pôvodcom infekcií.

T-lymfocyty, nazývané aj T-bunky, ktoré bojujú s vírusmi a cudzími bunkami a pomáhajú T-bunkám produkovať protilátky.

Natural killer bunky (prirodzené zabíjačské bunky, NK-bunky), ktoré útočia na určité typy buniek, ako sú vírusy, bunky napadnuté vírusmi alebo nádorové bunky.

Orgány lymfatického systému

Slezina, v ktorej sa tvoria lymfocyty a ktorá filtruje krv.
Týmus (detská žľaza), ktorý sa nachádza pod hrudnou kosťou.
Krčné mandle
Kostná dreň, špongiovité červené tkanivo, ktoré sa nachádza v kostiach a v ktorom sa tvoria biele krvinky, ktoré bojujú s infekciami.

LYMFÓM

Lymfóm je zhubné (malígne) ochorenie lymfatického systému. Vzniká transformáciou ktorejkoľvek zo zložiek tohto systému. Podľa toho, z ktorej zložky lymfatic kého systému ochorenie vychádza, hovoríme o B-unkovom, T-bunkovom lymfóme alebo zriedkavejšie o lymfóme NK-buniek. Jednotlivé podtypy majú rozdielnu klinickú prezentáciu, liečbu aj prognózu.

Keďže lymfatické tkanivo je prítomné vo väčšine častí tela, nehodgkinovský lymfóm (NHL) môže vzniknúť kdekoľvek a môže sa šíriť, progredovať do takmer akéhokoľvek orgánu. Veľmi často vzniká v lymfatických uzlinách, pečeni, slezine alebo v kostnej dreni. Môže zasiahnuť žalúdok, črevá, kožu, štítnu žľazu, mozog alebo iné časti tela.

Typy NHL

B-bunkový lymfóm
Asi 90 % prípadov tvoria práve B-bunkové lymfómy

T-bunkový lymfóm
Asi 10 % prípadov tvoria T-bunkové lymfómy. Sú častejšie v ázijských krajinách.

Lymfómy NK-buniek
Zvyšných menej ako 1 % prípadov tvoria lymfómy z NK buniek.