O nás

Poslanie portálu a

dôveryhodnosť

Základným poslaním medicínskej časti portálu je poskytnúť pacientom dôveryhodné informácie, ktoré reprezentujú súčasný stav poznania na poli diagnostiky a liečby onkologických ochorení.

Portál je tvorený našimi špičkovými odborníkmi s využitím odporúčaní medzinárodných organizácií ASCO, ESMO a NCCN. V takomto spojení má Onkoinfo nespochybniteľnú dôveryhodnosť.

Pacienti hľadajúci

zdroj informácií

Pacienti so život ohrozujúcim ochorením hľadajú informácie aj na internete. Často pritom čerpajú aj z webových stránok s otáznou medicínskou hodnotou.

Portál spája snahu piatich občianskych združení pacientov s onkologickými ochoreniami vytvoriť jeden dôveryhodný a nespochybniteľný zdroj medicínskych informácií.

Onkoinfo team

Team, ktorý sa podieľa na tvorbe obsahu na webe, sociálnych sieťach a fungovaní združenia Onkoinfo.sk

Rozmach, aký v modernej onkológii dnes zažívame, je oprávnene veľkou nádejou pre všetkých pacientov a ich príbuzných. V onkológii naozaj svitá! Príval nových liekov a diagnostických postupov so sebou prináša aj obrovské množstvo často protichodných informácií. Výsledkom je, že sa pacient odrazu ocitne v spleti nových overených, ale aj neoverených odporúčaní.

V snahe pomôcť zorientovať sa v tomto bludisku a nájsť východisko z ťažkej situácie, sme na jar 2019 vytvorili webový portál Onkoinfo.sk s jediným cieľom: prinášať pacientom dôveryhodné informácie zo všetkých oblastí týkajúcich sa onkologického ochorenia. Prostredníctvom portálu vám chceme pomôcť v čase, keď musíte čeliť život ohrozujúcemu ochoreniu. Vzdelávanie pacientov má však aj ďalšie veľmi dôležité výstupy. Informovaný pacient sa stane partnerom lekára pri diskusii o liečbe, je lepšie pripravený na spoluprácu s ním a môže robiť realistické plány do budúcnosti.

Medicínske informácie uvádzané na našich stránkach sú slovenskou verziou diagnostických a liečebných postupov odporúčaných medzinárodnými organizáciami ESMO (Európska spoločnosť klinickej onkológie) a ASCO (Americká spoločnosť klinickej onkológie). Medicínske texty pripravujú prevažne odborníci z Národného onkologického ústavu (NOÚ). Pri ich tvorbe budeme otvorení aj pripomienkam odborníkov z farmaceutického priemyslu. Pôjde najmä o upozornenia ohľadom vedľajších účinkov liečby, prípadne nových liekov na obzore. Informácie, zverejnené na portáli, spĺňajú prísne kritériá kvality, aby obstáli v kritike externých odborníkov a tiež, aby sme ich mohli ponúknuť partnerským pacientskym organizáciám.

Veríme, že sa Onkoinfo.sk postupne stane vyhľadávaným zdrojom informácií nielen pre onkologických pacientov, ale aj pre medicínsku verejnosť.

Autorka a garantka sekcie Právna pomoc a Sociálna starostlivosť je jednou z najväčších odborníčok v oblasti práva sociálneho zabezpečenia a medicínskeho práva na Slovensku a tejto téme zasvätila svoj profesijný život.

Náš tím sa rozrástol aj o spolupracovníkov, ktorí ochorením prešli a sami pocítili ťarchu onkologickej diagnózy. Vďaka nim sa dokážeme lepšie priblížiť emocionálnym potrebám pacientov a upriamujeme našu pozornosť aj na túto dôležitú stránku ochorenia. Výrazne nám v tom pomáha aj expertka v oblasti duševného zdravia, psychiatrička z renomovaného onkologického pracoviska v Kalifornii. Jej celoživotným zameraním je podpora onkologických pacientov.

Onkoinfo.sk prináša aktuálne informácie v oblasti onkológie aj prostredníctvom Facebooku, kde dokáže pohotovo komunikovať s verejnosťou. Tím Onkoinfo.sk je odhodlaný naďalej vylepšovať kvalitu portálu, aby sme uspokojili vaše potreby a pomohli vám ľahšie zvládať zložitú životnú situáciu.

doc. MUDr. Štefan Korec, PhD.

Predseda OZ Onkoinfo.sk

Garanti & Prispievatelia

Všetky informácie na portáli onkoinfo.sk sú zrevidované slovenskými odborníkmi.
Jednotlivé sekcie spadajú pod nasledujúcich garantov.

doc. MUDr. Štefan Korec, CSc.

Onkologické ochorenia

MUDr. Andrea Škripeková

Paliatívna starostlivosť

Katarína Fedorová, PhD.

Sociálna a právna pomoc

MUDr. Eva Bednárová

Onkologický slovník

MUDr. Jaroslava Salman, FACLP

Duševné zdravie

MUDr. Filip Kohútek, PhD.

Malígny melanóm

MUDr. Radoslav Greksák, PhD.

Hodgkinov lymfóm

MUDr. Silvia Cingelová, PhD.

Akútna lymfoblastová leukémia

MUDr. Miroslava Malejčíková

Karcinóm prsníka

MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD.

Chronická myeloblastová leukémia

MUDr. Iveta Oravcová, PhD.

Akútna myeloblastová leukémia

MUDr. Jana Obertová, PhD.

Karcinóm obličky

MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.

Karcinóm vaječníkov

MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.

Nádory hlavy a krku

MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.

Mnohopočetný myelóm

MUDr. Michal Chovanec, PhD.

Testikulárne nádory

MUDr. Peter Kalina, PhD.

Mozgové nádory

doc. MUDr. Peter Beržinec, PhD.

Nemalobunkový karcinóm pľúc
                Malobunkový karcinóm pľúc

JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Urotelové karcinómy
                Karcinóm prostaty

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD.
MUDr. Martin Rázus

Nehodgkinovské lymfómy

MUDr. Silvia Jurišová

Karcinóm hrubého čreva
                Karcinóm žalúdka
                Nádory pankreasu

Kontakt

Občianske združenie Onkoinfo

Email

kontakt@onkoinfo.sk

Nezábudková 812/52,

821 01 Bratislava

IČ: 52 93 25 80

DIČ:212 086 7199