Onkoinfo.sk

Poslanie portálu a

dôveryhodnosť

Základným poslaním medicínskej časti portálu je poskytnúť pacientom dôveryhodné informácie, ktoré reprezentujú súčasný stav poznania na poli diagnostiky a liečby onkologických ochorení.

Portál je tvorený našimi špičkovými odborníkmi s využitím doporučení medzinárodných organizácii, ASCO, ESMO a NCCN. V takomto spojení má Onkoinfo nespochybniteľnú dôveryhodnosť.

Pacienti hľadajúci

zdroj informácií

Pacienti so život-ohrozujúcim ochorením hľadajú informácie aj na internete. Často pritom čerpajú aj z webových stránok s otáznou medicínskou hodnotou.

Portál spája snahu piatich občianskych združení pacientov s onkologickými ochoreniami vytvoriť jeden dôveryhodný a nespochybniteľný zdroj medicínskych informácií.

Obsah portálu

Onkologické
ochorenia

Overené informácie z oblasti diagnostiky a liečebných postupov onkologických ochorení.

Pracoviská
a odborníci

Mapa onkologických, rádilogických a paliatívych pracovísk na Slovensku.

Práva
pacienta

Detailne spracované práva pacienta v oblasti poskytovania liekov či starostlivosti.

Sociálna
podpora

Rozsiahle informácie pre pacientov ohľadne príspevkov a zdravotnej starostlivosti.

Pacientske
združenia

Zoznam pacientskych združení s rôznym zameraním z oblasti psychickej či materiálnej pomoci pacientom.

Paliatívna
starostlivosť

Vysvetlenie základných pojmov a princípov, spolu s komplexným zoznamom pracovísk na Slovensku.

Pravda a mýty
na internete

Série článkov, ktoré vysvetľujú a poukazujú na pravidelne sa šíriace mýty na internete.

Zoznam
liekov

Zoznam dostupných liekov a účinných zložiek pre vybrané onkologické ochorenia.

0

Komplexne popísaných ochorení

0

Tém
sociálnej pomoci

0

Tém
právnej pomoci

0

Kontaktov
na organizácie