ONKOLOGICKÉ OCHORENIA

Ďalšie diagnózy budeme pridávať priebežne

Karcinóm
prsníka

Zistiť viac

Karcinóm
obličky

Zistiť viac

Karcinóm
čreva

Zistiť viac

Karcinóm
vaječníkov

Zistiť viac

Hodgkinov
lymfóm

Zistiť viac

Karcinóm
žalúdka

Zistiť viac

Malobunkový
karcinóm pľúc

Zistiť viac

Nemalobunkový
karcinóm pľúc

Zistiť viac

Karcinóm prostaty

Zistiť viac

Nehodgkinovské lymfómy

Zistiť viac

Urotelové
karcinómy

Zistiť viac

Akútna
leukémia

Zistiť viac

Testikulárne nádory

Zistiť viac

Karcinóm pankreasu

Zistiť viac

Malígny
melanóm

Zistiť viac

Mnohopočetný myelóm

Zistiť viac

Chronická myelocytová leukémia

Zistiť viac

Nádory
mozgu

Zistiť viac

Akútna Lymfoblastová leukémia

Zistiť viac

Nádory hlavy a krku

Zistiť viac

Pracoviská a odborníci

Onkologické pracoviská

Onkologické pracoviská

Mapa s vyznačenými onkologickými pracoviskami, rádiológiami a paliatívnymi pracoviskami

Pozrieť mapu

Paliatívna starostlivosť

Paliatívna starostlivosť

Zoznam pracovísk paliatívnej starostlivosti v príslušných krajoch spolu s kontakom na zodpovedné osoby.

Zistiť viac

Pacientske združenia

Pacientske združenia

Popis a kontakt na špecializované pacientske združenia, na ktoré sa môžete obrátiť so špecifickými otázkami.

Pozrieť zoznam

Informačný portál onkologických pacientov

Dôveryhodné informácie medzinárodných onkologických organizácií, overené a upravené našimi odborníkmi.

Viac
Adresa

Nezábudková 812/52,
821 01 Bratislava

OZ Onkoinfo

IČ: 52 93 25 80
DIČ:212 086 7199

Copyright ©2019 - 2021 Občianske združenie Onkoinfo. Všetky práva vyhradené