ÚZKO SPOLUPRACUJÚCE
PACIENTSKE ZDRUŽENIA

Onkopacient.sk

Portál venovaný psychologickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám.

zobraziť viac

 

Amazonky

OZ Amazonky ponúka psychologickú pomoc pre pacientky a ich rodinných ...

zobraziť viac

 

Lymfoma a Leukémia Slovensko

Združenie sa venuje pacientom s diagnózou lymfóm (rakovina lymfatického ...

zobraziť viac

 

Združenie pacientov s hematologickými malignitami

Občianske združenie zastupujúce pacientov s hematologickými malignitami, ...

zobraziť viac

 

Tak trocha inak

OZ Tak trocha inak založila Erika Mokrý, ktorá prekonala ako 28 ročná karcinóm ...

zobraziť viac

 

OZ pacientov s dermatologickými malignitami

Profesijná organizácia kožných lekárov na Slovensku, ktorá sa okrem prípravy odborných ...

zobraziť viac

 

OZ NIE RAKOVINE

Boj proti kolorektálnemu karcinómu - rakovine hrubého čreva a konečníka

zobraziť viac

 

DAJME RADU

Občianske združenie Dajme radu pomáha rodinám s deťmi, ktoré trpia vážnym ...

zobraziť viac

 

Ďalšie združenia

Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Dobrovoľnícka skupina Vŕba (DS Vŕba) je občianskym združením, ktoré vzniklo v roku 2003 a ...

zobraziť viac

 

Avon pochod proti rakovine prsníka

Avon Pochod: podujatie zamerané na zvýšenie osvety v oblasti prevencie rakoviny ...

zobraziť viac

 

Nadácia Výskum rakoviny

Hlavným cieľom Nadácie Výskum Rakoviny je podporovať a propagovať výskum ...

zobraziť viac

 

Dobrý anjel

Pomáhame rodinám s deťmi, kde otec, mamka alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí ...

zobraziť viac

Ružová stužka

Pomáhame ženám Slovenska, aby robili správne rozhodnutia pre svoje zdravie ...

zobraziť viac

 

Stop fajčeniu

Mimovládna organizácia špeciálne zameraná na boj proti fajčeniu a tabakizmu vo ...

zobraziť viac

 

Liga proti rakovine

Primárny cieľ je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám i blízkym ...

zobraziť viac

 

Druhý dych

Občianske združenie pacientov s rakovinou pľúc, ich príbuzných a blízkych vzniklo s cieľom ...

zobraziť viac

 

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

 
 
 

zobraziť viac

 

Europacolon
Slovensko

Nezávislá pacientska nezisková organizácia, ktorá bojuje proti kolorektálnemu karcinómu ...

zobraziť viac

 

Slovenská onkologická spoločnosť

Profesijná organizácia odborníkov v oblasti onkológie. Organizuje odborné ...

zobraziť viac

 

Slovenská myelómová spoločnosť

Ambíciou spoločnosti je pomáhať organizovať podujatia v oblasti medicíny a iných ...

zobraziť viac

 

Europa Uomo Slovensko

Odpoveď na rakovinu prostaty

zobraziť viac

 

Deťom s rakovinou

Hlavným cieľom je vybudovať špičkovú kliniku detskej onkológie. Neustále ...

zobraziť viac

 

OZ Turčianske Venuše

Občianske združenie Turčianske Venuše vzniklo v snahe pomáhať ženám s onkologickým ...

zobraziť viac

 

OZ Mamma

Občianske združenie „MAMMA“ je dobrovoľné, záujmové, nepolitické občianske ...

zobraziť viac

 

OZ Viktorky

Sme kolektív žien, ktorého základy začali vznikať v roku 2001, kedy začal pracovať ...

zobraziť viac

 

OZ Venuše

Pomoc onkologickým pacientkám

zobraziť viac

 

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS

Vzdelávanie lekárov v oblasti gynekológie a urológie, prevencia rakoviny krčka maternice

zobraziť viac

 

Združenie chronickej myelocytovej
leukémie

Pacientská organizácia CML life vznikla s cieľom ochrany práv a presadzovania záujmov ...

zobraziť viac

 

Ďalšie pracoviská a odborníci

Onkologické pracoviská

Onkologické pracoviská

Mapa s vyznačenými onkologickými pracoviskami, rádiológiami a paliatívnymi pracoviskami

Pozrieť mapu

Paliatívna starostlivosť

Paliatívna starostlivosť

Zoznam pracovísk paliatívnej starostlivosti v príslušných krajoch spolu s kontakom na zodpovedné osoby.

Zistiť viac