PRACOVISKÁ A ODBORNÍCI

Zdroj: Národný onkologický inštitút

Ďalšie pracoviská a odborníci

Pacientske združenia

Pacientske združenia

Popis a kontakt na špecializované pacientske združenia, na ktoré sa môžete obrátiť so špecifickými otázkami.

Pozrieť zoznam

Paliatívna starostlivosť

Paliatívna starostlivosť

Zoznam pracovísk paliatívnej starostlivosti v príslušných krajoch spolu s kontakom na zodpovedné osoby.

Zistiť viac