Invalidný dôchodok

Človek má nárok na invalidný dôchodok, ak je invalidný, bol dostatočne dlho dôchodkovo poistený, nedosiahol dôchodkový vek a nepoberá predčasný starobný dôchodok.

Osoba je invalidná, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom. Dlhodobo nepriaznivý je zdravotný stav, ktorý má podľa poznatkov medicíny trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri zhubných nádoroch kože:

Po odstránení melanómu v štádiu Ia (T1 N0 M0) 20 – 30 %
Po odstránení zhubných nádorov v štádiách T1-2 N0-2 M0 50 – 60 %
Po odstránení v pokročilých štádiách, počas onkologickej liečby 70 – 80 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 – 50 %
Neliečiteľné formy 90 %

V prípade, že osoba trpí ešte ďalšími ochoreniami, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno navýšiť o najviac 10 % za všetky tieto ďalšie ochorenia spolu.