Ťažké zdravotné postihnutie

Ťažké zdravotné postihnutie je poškodenie zdravia, ktoré spôsobuje funkčnú poruchu v miere aspoň 50 %. Miera funkčnej poruchy sa určuje podľa druhu ochorenia. Jednotlivé ochorenia sú „ohodnotené“ určitou mierou funkčnej poruchy v percentách. Ak má človek viac ochorení, rozhodujúce je ochorenie s najvyššou mierou poruchy. K nemu je možné pripočítať maximálne 10 % za všetky ostatné ochorenia, ale iba za predpokladu, že ovplyvňujú ochorenie s najvyššou funkčnou poruchou.

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch kože:

Po odstránení v počiatočnom štádiu 40%
V pokročilom štádiu alebo neliečiteľné formy 80 - 90%
Po stabilizácii zdravotného stavu (do 5 rokov od stabilizácie) 50%
Po stabilizácii zdravotného stavu (po 5 rokoch od stabilizácie) 40 - 50%
Recidívy 70 - 80%