Testikulárne nádory

Ultrazvuk.

Od určitej veľkosti je nádor zobraziteľný počas ultrazvukového vyšetrenia, ktorým je možné stanoviť presné rozmery, umiestnenie a charakter ložiska. Solídny nádor vo vnútri semenníka je s najvyššou pravdepodobnosťou rakovinového pôvodu. Ak sa počas vyšetrenia nájde ložisko s podozrením na rakovinu, odoberie sa krv na ďalšie testy. Výsledky testov môžu viesť až k definitívnemu odstráneniu postihnutého semenníka.

Krvné testy/nádorové markery.

Nádorové markery u testikulárnych nádorov sú látky produkované rakovinovými bunkami a ich hladiny sú u ľudí s rakovinou semenníkov často nadmerne zvýšené.

Hladina nádorových markerov v sére sa zisťuje pred orchiektómiou (operačné odstránenie semenníku). V prípade rakoviny semenníkov, hladiny markerov v sére určujú štádium (staging) nádorového rastu a či sa jedná o seminómový typ nádoru.

  Pri diagnostike a plánovaní liečby sa sledujú nasledovné markery:
 • Alfa-fetoproteín (AFP) býva zvýšený pri väčšine neseminómov. Pri seminómoch sa netvorí, čiže pri zvýšení hodnoty hladiny AFP je jasné, že sa nemôže jednať o čisto seminómový nádor.
 • Beta-choriogonadotropín (beta-hCG) môže byť zvýšený pri oboch typoch nádorov seminómoch aj neseminómoch.
 • Vysoké hladiny týchto nádorových markerov môžu znamenať rakovinu semenníkov, ale aj iný typ rakoviny. Mierne zvýšená hladina nádorových markerov môže byť bez prítomnosti rakoviny a naopak.

  Iné nádorové markery pre rakovinu semenníkov môžu byť:

 • Laktát-dehydrogenáza (LDH) neslúži ako marker na prítomnosť samotnej rakoviny, ide o marker nešpecifický.

Orchiektómia/operačný zákrok potrebný pre patologické vyšetrenie.

Ak je podozrenie na rakovinu semenníka, vykoná sa radikálna jednostranná orchiektómia slabinovým rezom. V prípade, že má pacient len 1 semenník a diagnóza nie je úplne istá, zvolí sa šetrnejší postup. Odoberie sa len menšia vzorka tkaniva zo semenníka na patológické vyšetrenie. Pri pozitivite výsledkov sa napriek tomu musí odobrať celý semenník.

Dodatočné vyšetrenia

Po potvrdení diagnózy nádorového ochorenia sú potrebné ďalšie vyšetrenia, pri ktorých sa stanoví štádium (staging) ochorenia a zisťuje sa, či už nie sú vytvorené aj vzdialené ložiská - metastázy. Štandardne vyšetrujeme hrudník, brucho a panvu CT vyšetrením. U niektorých pacientov je nutné doplniť aj vyšetrenie a mozgu.

  Medzi zobrazovacie vyšetrenia používané na staging patria:
 • RTG hrudníka
 • CT vyšetrenie na zobrazenie a zhodnotenie hrudníka, brucha, panvy, mozgu a iných oblastí.
 • MR vyšetrenie - Pri rakovine semenníkov sa MR (magnetická rezonancia) zvyčajne aplikuje v prípadoch podozrenia postihnutia miechy a mozgu. MR mozgu sa často robí u mužov so zlým prognostickým nálezom a vysokými nádorovými markermi, prípadne sa pátra či rakovina nevytvorila metastázy v pečeni, kostiach alebo pľúcach.
 • PET-scan môže byť nápomocný pri seminóme s metastázami, ktorý nebol úplne eradikovaný (zničený) chemoterapiou. Odstup vyšetrenia od skončenia chemoterapie by mal byť minimálne 6 týždňov. Za iných okolností sa PET-scan pri rakovine semenníkov nevyužíva.
 • Lekár určí, ktoré vyšetrenie je pre daný stav ochorenia najvhodnejšie.