Testikulárne nádory

Klinické štádium II neseminómu

Najprv sa vykoná orchiektómia, na ňu následne nadväzuje ďalšia liečba. Voľba typu terapie závisí od sérovej hladiny nádorových markerov a veľkosti retroperitoneálnych uzlín.

Možnosti liečby tohto štádia sú:

Chemoterapia

- kombinovaná chemoterapia po orchiektómii. Je štandardnou možnosťou pre všetkých mužov v tomto štádiu ochorenia. Odporúča sa využiť spermobanku pred začatím chemoterapie, v dôsledku rizika vzniku neplodnosti.

Odstránenie retroperitoneálnych lymfatických uzlín
Operačný zákrok na odstránenie lymfatických uzlín, v zadnej časti brušnej dutiny. Zvolí sa v prípade ak je normálna hladina nádorových markerov, žiadna z uzlín nie je väčšia než 2 cm a nie je viac než 5 zväčšených uzlín. Ďalšia chemoterapia sa po odstránení uzlín neodporúča, keďže cieľom operácie bolo vyhnúť sa chemoterapii. Chemoterapia sa podá, ak dôjde k vzniku nových metastáz. Pred odstránením uzlín retroperitonea sa odporúča využiť spermobanku, lebo zákrokom sa zvýši riziko vzniku problémov s ejakuláciou.

Klinické štádium II seminómu

Po odobraní semenníka prichádzajú do úvahy dve alternatívy.

Chemoterapia

- kombinovaná chemoterapia (3 cykly BEP alebo 4 cykly EP – etoposide a cisplatina) sa podáva po orchiektómii, ak je dôkaz zväčšenia brušných lymfatických uzlín (v retroperitoneu). Miera vyliečenia je 99-100%.

Radiačná terapia

- ak sú lymfatické uzliny menšie než 3 cm, môžeme na vyliečenie použiť rádioterapiu. Miera vyliečenia je okolo 90 %.

Odporúča sa využiť spermobanku pred začatím chemoterapie alebo rádioterapie, v dôsledku rizika vzniku neplodnosti.