Testikulárne nádory

Remisia nastáva, ak sa rakovina úplne eradikuje (vyničí) z organizmu a pacient nemá žiadne ťažkosti vyplývajúce z rakoviny.

Rekurencia (návrat ochorenia) môže vzniknúť v akejkoľvek lokalite, najčastejšie v lymfatických uzlinách, pľúcach, pečeni alebo v mozgu.

Zvýšenie nádorových markerov (AFP, beta-hCG) môže byť znakom návratu ochorenia.

Opäť je potrebné absolvovať rôzne vyšetrenia na získanie všetkých potrebných informácii o chorobe.

Liečba väčšinou zahŕňa záchrannú chemoterapiu a často aj operáciu na odstránenie zvškových ložísk po chemoterapii.

Ak bolo pôvodné ochorenie v I. štádiu a vráti sa počas aktívneho monitorovania, podáva sa bežne BEP chemoterapia v 3 alebo 4 cykloch.

Pre záchrannú chemoterapiu nám slúži cisplatina ako základný liek, ku ktorej pridáme predtým nepoužité lieky (ifosfamid, paclitaxel, vinblastín). Do úvahy prichádza aj podanie vysokodávkovanej chemoterapie etopozidom a karboplatinou s transplantáciou kmeňových krvotvorných buniek.

Rekurencia s odstupom viac než 2 roky (tzv. neskorý relaps) po liečbe by sa mala riešiť operačne, ak je to možné. Neskorý relaps väčšinou nie je možné vyliečiť samotnou chemoterapiou.